Wspomnienie Ks. Andrzeja Zalasińskiego – Pierwszego Proboszcza Parafii Maszkienice

Ks. Kanonik Andrzej Zalasiński – urodził się 26 XI 1888 w Zalasowej koło Tuchowa. Był synem Józefa Papugi i Marii z d. Czarnik. Gimnazjum ukończył w Tarnowie. W tym samym mieście odbył Studia Teologiczne. Dnia 29 VI 1914 otrzymał święcenia kapłańskie z rąk ówczesnego ordynariusza diecezji tarnowskiej ks. bp. Leona Wałęgi. Jako wikary pracował w następujących parafiach: Bolesław (1 VIII 1914 – 31 I 1917), Wielopole Skrzyńskie(01 II 1917 – 31 VII 1917).

Czytaj dalej

Historia życia i działalności Ks. Henryka Cabaja

Ks. mgr Henryk Cabaj urodził się 21.I.1915 w Bieniaszowicach, parafia Gręboszów w powiecie Dąbrowa Tarnowska. Pochodził z rodziny wielodzietnej i był siódmym z kolei synem Michała i Katarzyny. Mając rok umiera jego matka a w tym samym czasie jego ojciec bierze udział w I Wojnie Światowej. W Tarnowie ukończył II Gimnazjum Jana Hetmana Tarnowskiego, jako alumn Małego Seminarium. Studia Teologiczne odbył w Seminarium Duchownym w Tarnowie. Okupacja niemiecka powoduje, że ostatnie dwa lata studiów odbywa w Willi Wakacyjnej w Błoniu koło Tarnowa i tam w roku 1941 otrzymuje święcenia kapłańskie z rąk biskupa Edwarda Komara. W roku 1951 uzyskał tytuł magistra z Teologii Moralnej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jako wikariusz pracował w następujących parafiach: Moszczenica k Gorlic (1941 – 1942), Rzepiennik Biskupi (1942 – 1945), Podegrodzie (1945 – 1948), Czermin k Mielca (1948 – 1952), Chełm k Bochni (1952 – 1959), Jazowsko (VIII 1959 – XII 1959).

Czytaj dalej