Planowana rewitalizacja Kościoła Parafialnego w Maszkienicach

Obecny budynek Kościoła Parafialnego powstał w dwóch etapach:

– w 1911 roku wzniesiono niewielką neogotycką kaplicę, orientowaną na rzucie zbliżonym do kwadratu o boku 6,0m z dwuspadowym dachem siodłowym. Autor projektu nieznany.
– w latach 1914-1917 po wschodniej stronie w/w kaplicy wybudowano budynek kościoła wg projektu autoryzowanego inżyniera budowy Janusza Rypuszyńskiego

Kolejnym etapem realizacji miała być budowa wieży kościelnej, której rzut widoczny jest na rzucie przyziemia sporządzonym przez Rypuszyńskiego w 1914 roku. Z nieznanych powodów odstąpiono od tej budowy, pozostawiając bryłę wcześniejszej kaplicy przy zachodniej ścianie kościoła w ten sposób, że dotychczasowa kaplica po przebiciu przejścia stała się przedsionkiem zachodnim nowego budynku Kościoła. Budowa murowanej wieży, dobudowanej do zachodniej – szczytowej ściany korpusu budynku istniejącego kościoła będzie dokończeniem oryginalnego pierwotnego zamierzenia projektowego widocznego na poniższym fragmencie projektu kościoła autorstwa Janusza Rypuszyńskiego.