Wykaz dokumentów potrzebnych do sakramentów świętych i katolickiego pogrzebu

CHRZEST
– akt urodzenia dziecka (odpis)
– wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
– dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, adres)
– zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

BIERZMOWANIE
– metryka chrztu
– zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
– w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA
– metryka chrztu dziecka

MAŁŻEŃSTWO
– aktualne, tj. z data do 3. Miesięcy wstecz metryka chrztu, bierzmowania
– dowody osobiste
– ostatnie świadectwo katechizacji
– zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji przedmałżeńskiej
– zaświadczenie z USC (niezbędne gdy narzeczeni chcą zawrzeć ślub konkordatowy) lub akt ślubu cywilnego, gdy wcześniej zawarto związek cywilny

POGRZEB KATOLICKI
– akt zgonu
– zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej) jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)