Modlitwy do św. Rity

Każdego 22 dnia mięsiąca w naszej wspólnocie parafialnej ma miejsce szczególne nabożeństwo ku czci wielkiej świętej jaką jest Rita. Oddajmy się w jej codzienną opiekę przy pomocy tych kilkunastu modlitw:

Litania do Św. Rity

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, Elejson
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże –
Duchu Święty, Boże –
Święta Trójco, jedyny Boże –

Święta Maryjo – módl się za nami
Święty Józefie –
Święty Augustynie –
Święta Rito –
Święta Rito, nasza przemożna obrończyni –
Święta Rito, wybrany darze niebios –
Święta Rito, ktoraś ukochała samotność –
Święta Rito, przykładzie łagodności i skromności –
Święta Rito, godny naśladowania wzorze pokory i uległości –
Święta Rito, doskonały przykładzie przebaczania krzywd doznanych –
Święta Rito, wzorze posłuszeństwa i zgadzania się z wolą Bożą –
Święta Rito, ideale żony i matki –
Święta Rito, zwierciadło cierpliwośći i cichości –
Święta Rito, pełna ufności w Opatrzność Bożą –
Święta Rito, pełna mocy Bożej –
Święta Rito, gorliwa w pokucie –
Święta Rito, wdowo niosąca pokój –
Święta Rito, szczodra dla biednych –
Święta Rito, gotowa na Boże wezwanie –
Święta Rito, wzorze życia klałzurowego –
Święta Rito, ogrodzie wszelkich cnót –
Święta Rito, pokorna oblubienico Jezusa Ukrzyżowanego –
Święta Rito, gorąca wielbicielko Ran Chrystusowych –
Święta Rito, cierniem z korony Chrystusowej ukoronowana –
Święta Rito, wytrwała w Bożej miłości –
Święta Rito, ozdobiona chwałą niebiańską –
Święta Rito, chwało zakonu Augustiańskiego –
Święta Rito, obdarzona niezwykłą siłą –
Święta Rito, gwiazdo przewodnia zagubionych –
Święta Rito, pewna pociecho strapionych –
Święta Rito, wskazująca drogę do zbawienia –
Święta Rito, patronko chorych –
Święta Rito, ucieczko w niebezpieczeństwach –
Święta Rito, święta spraw niemożliwych –
Święta Rito, rzeczniczko w czasie rozpaczy –
Święta Rito, skuteczna wspomożycielko dla wszystkich –

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami

Naznaczyłeś Panie świętą Ritę, znakiem Twojej męki i miłośći

Módlmy się: Boże, który w Twoim nieskończonym miłosierdziu raczysz spoglądać z miłością na Twoją wierną służebnice Ritę i udzielasz za jej pośrednictwem tego, co wydaje się być niemożliwym dla człowieka i dla przewidywań świata, miej litość nad nami i wspomóż nas w naszych nieszczęściach. Spraw, aby wszyscy uznali, że tylko Ty sam jesteś wynagrodzeniem dla pokornych, obroną dla opuszczonych i siłą dla tych, którzy Tobie ufają. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Hymn do świętej Rity

1. Dziś świętą Ritę pozdrawiamy radosną pieśnią ku jej czci. Niewiastę dzielną wysławiamy, co w jasnym kręgu świętych lśni.

R. O Rito, na tym łez padole bądź wsparciem i pociechą nam, przez życia trudy i niedole, zaprowadź nas do niebios bram.

2. Nie pożądałaś chwały ziemskiej, świat cię nie uwiódł blaskiem swym, wśród churów stoisz dziś anielskich, przed Bożym tronem śpiewasz hymn.

R. O Rito, na tym łez padole bądź wsparciem i pociechą nam, przez życia trudy i niedole, zaprowadź nas do niebios bram.

3. Gdy sił nam braknie w utrapieniu, gdy na ramionach ciąży krzyż. Niech w każdym smutku i cierpieniu, wzrok nasz ku niebu biegnie wzwyż.

R. O Rito, na tym łez padole bądź wsparciem i pociechą nam, przez życia trudy i niedole, zaprowadź nas do niebios bram.

4. Gdy wróg nasz przeciw nam się sroży, w niewolę zła chce wtrącić nas, niech mocy jego kres położy przyczyna twoja, w trwogi czas.

R. O Rito, na tym łez padole bądź wsparciem i pociechą nam, przez życia trudy i niedole, zaprowadź nas do niebios bram.

5. A kiedy życie już przeminie, o święta Rito z nami bądź, w ostatniej wspomóż nas godzinie, w opiekę swoją chciej nas wziąć.

R. O Rito, na tym łez padole bądź wsparciem i pociechą nam, przez życia trudy i niedole, zaprowadź nas do niebios bram.

Triduum do świętej Rity

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen

1. O święta Rito, czcimy Cię za twoją wierność w przyrzeczeniach chrzcielnych. Wstawiaj się za nami u Pana, abyśmy realizowali z radością i stałością nasze powołanie do świętości, zło dobrem zwyciężając

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

2. O święta Rito, czcimy Cię za twoje świadectwo miłości do modlitwy we wszystkich okresach życia. Pomóż nam być stale złączonymi z Jezusem, gdyż bez niego nie możemy nic uczynić, i tylko wzywając jego imienia możemy być zbawieni.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

3. Czcimy Cię, o wzorze przebaczenia, za moc i odwagę, które pokazałaś w chwilach najbardziej tragicznych w twoim życiu. Wstawiaj się za nami u naszego Pana, abyśmy przezwyciężali każde zwątpienie i obawę, wierząc w zwycięstwo miłości, również w sytuacjach najtrudniejszych.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

4. O święta Rito, znawczyni życia rodzinnego, czcimy Cię za przykład, jaki nam pozostawiłaś jako córka, żona i matka, jako wdowa i zakonnica. Pomóż nam, aby każdy z nas docenił dary otrzymane przez Boga, budząc nadzieję i szerząć pokój poprzez wypełnianie codziennych obowiązków.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

5. Czcimy Cię, o święta ciernia i róży, za twoją pokorną i prawdziwą miłość do Jezusa ukrzyżowanego. Pomóż nam szczerze żałować za nasze grzechy i kochać Jezusa poprzez nasze czyny i w prawdzie.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Modlitwa litanijna

Darem Ducha Świętego jest miłość. Ty Rito nią żyłaś – wyproś ją dla nas
Darem Ducha Świętego jest pokój. Ty Rito nim żyłaś – wyproś go dla nas
Darem Ducha Świętego jest radość. Ty Rito nią żyłaś – wyproś ją dla nas
Darem Ducha Świętego jest cierpliwość. Ty Rito nią żyłaś – wyproś ją dla nas
Darem Ducha Świętego jest przebaczenie. Ty Rito nim żyłaś – wyproś je dla nas
Darem Ducha Świętego jest czystość. Ty Rito nią żyłaś – wyproś ją dla nas
Darem Ducha Świętego jest wierność. Ty Rito nią żyłaś – wyproś ją dla nas
Darem Ducha Świętego jest opanowanie. Ty Rito nim żyłaś – wyproś je dla nas
Darem Ducha Świętego jest nadzieja. Ty Rito nią żyłaś – wyproś ją dla nas

Ojcze nasz..

Panie Jezu, dzisiaj przez ręce świętej Rity przedstawiamy Ci nasze osobiste problemy i wielkie pragnienie dobra dla naszych rodzin i wspólnot. Ześlij na nas o Jezu Chryste, Ducha Świętego, aby nasza postawa i nasze słowa, podobnie jak Rity, były inspirowane twoją ewangelią i prawdziwie twoją łaską. Ty jesteś Bogiem, żyjesz i królujesz z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.

Nowenna do świętej Rity

Dzień pierwszy:
Święta Rito, pragniemy naśladować twoje cnoty i otrzymać za twoim pośrednictwem łaskę życia wiecznego. Dzięki składamy Bogu, że Cię od dzieciństwa obsypał swymi łaskami i wysławił imię twoje. O, jakże jesteśmy nie podobni do Ciebie; pełni próżności ziemskiej odpychamy wszystko co wzniosłe, żyjemy w grzechach, lękamy się pokuty. O święta Rito, która tyle możesz przed Bogiem, wyproś nam nawrócenie i szczery żal za grzechy, byśmy Cię odtąd naśladowali w cnocie pokory i pokuty i zasłużyli sobie na nagrodę w niebie, przyobiecaną cichym, i tym którzy płaczą. Uproś nam również łaskę (wymienić jaką).

Ojcze nasz.. Zdrowaś Maryjo.. Chwała Ojcu..

Obdarzyłeś, Panie sługę twoją Ritę, znakim miłości i męki twojej.

Módlmy się: Ojcze niebieski, ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Dzień drugi:
Bóg wybrał Cię, święta Rito, za jaśniejący wzór cnót dla dziewic, żon, wdów i zakonnic. Zostawiłaś nam najpiękniejszy przykład żony, zmuszona żyć z mężem pełnym pychy, znosząc w pokoże i cichości wyrzuty, zniewagi, a nawet bicie. Słodyczą i cierpliwością zmieniłaś porywczość swego męża w łagodną uległość. O, gdyby i dziś żony chciały naśladować twe ciche i pełne słodyczy życie, łagodzić serca swych porywczych nieraz mężów, gdybyśmy wszyscy umieli żyć z naszymi krewnymi i bliźnimi według praw Bożych i miłości chrześcijańskiej, ubyłoby tyle niezgód, prowadzących niekiedy do opłakanych następstw. Błagamy Cię, o święta Rito, wyproś nam wszystkim u Boga dary Ducha Świętego, abyśmy kiedyś mogli wielbić wraz z tobą dawcę wszelkiego dobra w królestwie wiecznego pokoju. Uproś nam również łaskę (wymienić jaką).

Ojcze nasz.. Zdrowaś Maryjo.. Chwała Ojcu..

Obdarzyłeś, Panie sługę twoją Ritę, znakim miłości i męki twojej.

Módlmy się: Ojcze niebieski, ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Dzień trzeci:
Jakże bolesną była dla Ciebie, o święta Rito, wiadomość o zamordowaniu twojego mężą. Zapłakałaś gorzkimi łzami na myśl, że dusza jego nie przygotowana staneła przed sądem sprawiedliwego Boga. Nie myślałaś o sobie, lecz polecałaś ustawicznie Miłosierdziu Boga duszę zabitego męża, błagając o przebaczenie dla jego morderców, a poznawszy, że młodzi synowie twoi pragną pomścić śmierć ojca, błagałaś Boga, by ich raczej zabrał ze świata, niż mieliby krawym czynem zemsty splamić swe sumienie. Bóg Cię wysłuchał, zabierając obu synów w młodym wieku. Po ich stracie dzięki składałaś Jezusowi, że ich powołał do siebie przed dokonaniem zbrodni. Jakże my wobec tego przykładu jesteśmy nędzni, nie umiemy przebaczyć najmniejszej obrazy ani zdobyć się na ofiarę tak dla duszy własnej, jak i dla duszy bliźniego. O święta Rito, wyproś nam u Boga gotowość przebaczania nieprzyjaciołom naszym, abyśmy sami stali się godniejszymi przebaczenia grzechów naszych i cieszyli się nagrodą w niebie. Uproś nam również łaskę (wymienić jaką).

Ojcze nasz.. Zdrowaś Maryjo.. Chwała Ojcu..

Obdarzyłeś, Panie sługę twoją Ritę, znakim miłości i męki twojej.

Módlmy się: Ojcze niebieski, ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Dzień czwarty:
O święta Rito, jakże wielka była miłość twoja do Boga i bliźniego. Któż może wyobrazić sobie twe najgorętsze uczucia i rzewne łzy, któreś wylewała myśląc o męce twojego ukrzyżowanego Oblubieńca. Kto pojmie ten święty zachwyt w obcowaniu z Bogiem, w którym znajdowano Cię często. Kto wypowie twą miłość do bliźnich, biednych i chorych, między którymi byli bardzo smutni i nieszczęśliwi, a tyś ich obieła miłosierdziem serca twego. My natomiast tak często zajęci jesteśmy sobą, a nie staramy się, by zaspokoić potrzeby duchowe i cielesne bliźnich naszych. Wybłagaj nam, o święta Rito, łaskę by serca nasze pałąły czytsą miłością bliźniego, abyśmy ciebie naśladowali i od tej chwili złączeni z tobą tą odwieczną miłością, która Cię czyni pełną chwały i szczęścia w niebie. Uproś nam również łaskę (wymienić jaką).

Ojcze nasz.. Zdrowaś Maryjo.. Chwała Ojcu..

Obdarzyłeś, Panie sługę twoją Ritę, znakim miłości i męki twojej.

Módlmy się: Ojcze niebieski, ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Dzień piąty:
Od dzieciństwa znałaś, o święta Rito, niebezpieczeństwa grożące naturze ludzkiej, jak pycha czy zmysłowość i takim wstrętem do złego byłaś przejęta, iż wytrwałaś w łasce na chrzcie świętym otrzymanej. Idąc za wolą rodziców poślubiłaś męża. Zwolniona przez jego śmierć i dzieci od obowiązków żony i matki, błagałaś gorąco Pana Jezusa, byś mogła być przyjęta do klasztoru i mimo trzykrotnej odmowy w sposób prawie cudowny tak się właśnie stało. Bóg uczynił zadość twoim pragnieniom i związałaś się na wieki z Jezusem ślubami: czystości, ubustwa i posłuszeństwa. O szczęśliwa Rito, wejrzyj na nas uginających się pod ciężarem namiętności i grzechów, które nam grożą wieczną zgubą. Wybłagaj nam, o święta Rito, łaskę rozmiłowania się w dobrach niebiańskich, abyśmy kiedyś oczyszczeni z grzechów, pałający serdeczną miłośćią ku Bogu, mogli zasłużyć sobie na nagrodę przyobiecaną tym, którzy umieli wzgardzić fałszywymi i marnymi dobrami tego świata. Uproś nam również łaskę (wymienić jaką).

Ojcze nasz.. Zdrowaś Maryjo.. Chwała Ojcu..

Obdarzyłeś, Panie sługę twoją Ritę, znakim miłości i męki twojej.

Módlmy się: Ojcze niebieski, ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Dzień szósty:
Podziwem przejęci rozważamy, o święta Rito, twoje życie, które było nieustanną modlitwą. Ciało swe umartwiałaś postami, krótkie chwile snu spędzałaś na twardym posłaniu. Wszystkie umartwienia czyniłaś dla zwalczenia pożądliwości i pokus. My postępujemy często zupełnie przeciwnie. Zamiast uciekać się do modlitwy i pokuty szukamy uciech, które nas odwracają od Boga. Dziś jednak, uznając konieczną potrzebę pokuty i modlitwy, błagamy Cię, o święta Rito, abyśmy walcząc z naszymi wadami, wyrzekli się ich na zawsze i stali się godnymi cieszyć się wraz z tobą szczęściem wiecznym w niebie. Uproś nam również łaskę (wymienić jaką).

Ojcze nasz.. Zdrowaś Maryjo.. Chwała Ojcu..

Obdarzyłeś, Panie sługę twoją Ritę, znakim miłości i męki twojej.

Módlmy się: Ojcze niebieski, ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Dzień siódmy:
Święta Rito, ty całą duszą pragnełaś podzielić boleść cierniowej korony Chrystusa i zostałaś wysłuchana. Boski Oblubieniec, nagradzając twoje współczucie i miłość, z jaką rozważałaś jego mękę, zranił Cię cudownie w czoło cierniem swej korony. Do końca życia, to jest lat piętnaście, nosiłaś tę ranę na czole, dziękując Chrystusowi za tak wielką łaskę. My natomiast zamiast znosić cierpliwie nasze krzyże i troski, którymi Bóg nas nawiedza, smucimy się i narzekamy. O święta Rito, uproś nam u Jezusa łaskę cierpliwego znoszenia wszystkich utrapień doczesnych, abyśmy przez modlitwę i poddanie się woli Bożej byli godnymi radować się z tobą w wiecznośći. Uproś nam również łaskę (wymienić jaką).

Ojcze nasz.. Zdrowaś Maryjo.. Chwała Ojcu..

Obdarzyłeś, Panie sługę twoją Ritę, znakim miłości i męki twojej.

Módlmy się: Ojcze niebieski, ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Dzień ósmy:
Boski twój Oblubieniec, o święta Rito, chcąć Cię bardziej uświęcić i uczynić podobną sobie, dopuścił, byś została dotknięta przez ostatnie cztery lata życia ciężką chorobą. Jakież wspaniałe przykłady poddania się woli Bożej i cierpliwości zostawiłaś nam, o święta Rito. Przykrą tylko była dla Ciebie myśl, że jesteś ciężarem dla swych sióstr zakonnych. Zapowiedź bliskiego wyzwolenia z więzienia ciała i przejścia do wiecznej ojczyzny napełniła twe serce radością. Oddałaś piękną swą duszę w ręce Jezusa, Oblubieńca swego. Cóż się stanie z nami grzesznikami w chwili śmierci. Z nami, którzy nie umiemy i nie chcemy znosić spokojnie żadnej choroby. Miej litość nad nami, o święta Rito. Wyproś nam u Jezusa zupełne poddanie sie woli Bożej i cierpliwość w ostatniej chorobie oraz szczęśliwą śmierć, abyśmy z tobą złonczeni mogli wielbić Boga na wieki. Uproś nam również łaskę (wymienić jaką).

Ojcze nasz.. Zdrowaś Maryjo.. Chwała Ojcu..

Obdarzyłeś, Panie sługę twoją Ritę, znakim miłości i męki twojej.

Módlmy się: Ojcze niebieski, ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Dzień dziewiąty:
Twoja głęboka pokora, o święta Rito, wyjednała Ci wielką chwałę w niebie, jaką teraz się cieszysz. Dla tej pokory chciał twój Boski Oblubieniec wsławić Cię także na ziemi, toteż zaraz po twojej śmierci zdziałał za twoim pośrednictwem wiele cudów. Ludzie z daleka i z bliska tłumnie cisneli się do twojego grobu, uznając Cię za świętą. To pobożne mniemanie potwierdził także werdykt namiestnika Chrystusowego, który wyniósł Cię na ołtarze. Odtąd chwała twoja szerzy się wśród wiernych po całym świecie, bo otrzymałaś przywilej bycia orędowniczką w sytuacjach beznadziejnych i świetą od spraw trudnych. O pełna chwały Rito, zlituj się nad nami. Wyjednaj nam łaskę poznania tej prawdy, iż prochem jesteśmy i nic sami z siebie nie możemy. Broń nas od wiecznego potępienia, które stało się udziałem pysznych i zbuntowanych aniołów, i pomóż nam, abyśmy wraz z tobą w niebie cieszyli się chwałą przyobiecaną pokornym. Uproś nam również łaskę (wymienić jaką).

Ojcze nasz.. Zdrowaś Maryjo.. Chwała Ojcu..

Obdarzyłeś, Panie sługę twoją Ritę, znakim miłości i męki twojej.

Módlmy się: Ojcze niebieski, ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Różne modlitwy do świętej Rity

Modlitwa błagalna za wstawiennictwe świętej Rity (powinna być odmawiana 22 maja, jak również 22 każdego miesiąca)

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Wszechmogący Boże, który uczyniłeś twoją służebnicę świętą Ritę znaną na świecie ze względu na liczne łaski, których udzielasz twoim wiernym przez jej wstawiennictwo, z wielką ufnością uciekamy się dzisiaj do Ciebie, by błagać o nowe niebieskie dary. Tak, wielka jest nasza ufność o święta Rito, w to, że Bóg, który uczynił Cię przedmiotem czci w kościele wyleje na nas wszelkiego rodzaju łaski. Ty, która jesteś czczona i wyznawana przez wszystkie narody, przepełniona światłem chwały, znasz słabość naszych serc. Ty widzisz naszą niestałość w wypełnianiu obowiązków i nasze, jakże częste, upadki w wypełnianiu woli Bożej.

Ojcze nasz.. Zdrowaś Maryjo.. Chwała Ojcu..

W tym dniu świątecznym módl się za nami do Pana, o święta Rito, wstawiaj się za nami przed Bożym tronem Miłosierdzia, abyśmy podwoili starania o zbawienie naszych dusz, byli bardziej wytrwali w służbie Bogu i w pogłębianiu chrześcijańskich zalet. Święta Rito oto główne sprawy, które polecamy twojej niebiańskiej opiece, w tym uroczystym dniu, w którym Cię czcimy. Poprzez wielość twoich zasług niech Bóg zmiłuje się nad naszymi prośbami, uczyni zadość naszym staraniom, wysuszy łzy wielu płaczących serc.

Ojcze nasz.. Zdrowaś Maryjo.. Chwała Ojcu..

W tym dniu ziemskiej radości, która współzawodniczy z twoją radością w niebie, o święta Rito, wyproś dla nas u Boga specjalne błogosławieństwo, o które pokornie prosimy, dla wikariusza Jezusa Chrystusa, naszego biskupa i jego kapłanów, dla nas i bliskim nam osób, głosicieli twojego kultu, dla twoich braci i sióstr zakonnych, którzy tworzą wybraną rodzinę świętego Augustyna, dla dobroczyńców twoich sanktuariów, dla chorych na ciele i duszy. Również dla naszych bliskich zmarłych prosimy o Miłosierdzie Boże. Święta Rito, umiłowana oblubienico Jezusa ukrzyżowanego, zechciej wyprosić dla nas u Pana, aby duch cierpliwości, który rodzi dobre uczynki, utwierdził nas w nadziei Bożych obietnic. Amen.

Ojcze nasz.. Zdrowaś Maryjo.. Chwała Ojcu..

Naznaczyłeś Panie twoją służebnicę Ritę. Znakiem twojej miłości i twojego cierpienia

Módlmy się: Boże, który raczyłeś obdarzyć świętą Ritę tak wielką łaską umiłowania swych nieprzyjaciół i otrzymania na czole i w sercu znaków twojej męki, daj, o to Cię prosimy, za jej wstawiennictwem i przez jej zasługi, umiejętność przebaczania naszym wrogom i dar kontemplacji twojej męki, aby w ten sposób zasłużyć na nagrodę obiecaną tym, którzy cierpią i są pokorni. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Modlitwa do świętej Rity

Boże, któryś w swojej dobroci raczył obdarzyć świętą Ritę tak wielką łaską, że naśladowała Ciebie w miłości do swoich nieprzyjaciół, nosząc na sercu i czole znaki twojej miłości i męki, prosimy Cię, byś nam dozwolił za jej przyczyną i przez jej zasługi kochać swych nieprzyjaciół i z największym współczuciem rozważać ustawicznie boleści twojej gorzkiej męki. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Pozdrowienie świętej Rity

Bądź pozdrowiona, chwalebna święta Rito, ty która teraz jesteś w niebie wraz z Panem naszym Jezusem Chrystusem, proszę Cię gorąco, byś o mnie tam raczyła pamiętać. Wyjednaj mi u Boga tę łaskę, abym swoje doczene sprawy zawsze wypełniał ku chwale Bożej i ku pożytkowi zbawiennemu mojej duszy, unikał grzechów, a za wszelkie przewinienia szczerze i serdecznie pokutował i dostąpił wiecznej szczęśliwości, w której bym wraz z tobą i wszystkimi świętymi chwalił i wielbił Boga Najwyższego przez całą wieczność. Amen.

Modlitwa przed ołtarzem świętej Rity

Święta Rito, ku twojej czci został ten ołtarz poświęcony. Dlatego przychodzę tutaj, aby ciebie odwiedzić, pozdrowić, uczcić i o pomoc prosić. Na tym ołtarzu składam wszystkie moje potrzeby, by one we wszystkich mszach świętych zostały ofiarowane Trójcy Przenajświętszej i razem z ciałem i krwią Pana naszego Jezusa Chrystusa zaniesione na ołtarz niebieski. Polecam się także w każdej eucharystii, która na tym ołtarzu będzie sprawowana i pragnę uczestniczyć w jej owocach tak w życiu, jak i w godzinie śmierci. Amen.

Ojcze nasz.. Zdrowaś Maryjo.. Chwała Ojcu..

Oddanie się w opiekę świętej Ricie

Chwalebna święta Rito, obieram sobie ciebie dzisiaj za szczególną moją patronkę i orendowniczkę. Przedstawiam tobie moje wszystkie potrzeby duchowe i materialne, a ty – jak kochająca matka – otwórz swoje serce na moje modlitwy. Łaska Boża niech uczyni mnie podobnym do ciebie, o Rito, w miłości do Jezusa ukrzyżowanego. Uproś dla mnie łaskę naśladowania wszystkich twoich znót w dystansie do świata, do jego złudnych dóbr i przyjemności oraz w miłości do Boga i bliźniego. Uproś dla mnie: posłuszeństwo, czystość, pokorę, cierpliwość i ducha godzenia się z wolą Bożą. Niech będą dla ciebie również ważne moje potrzeby materialne. Spraw, aby Bóg obdarzał mnie tym, co jest mi konieczne, by dotrwać w jego łasce aż do śmierci; a jeśli to podoba się Najwyższemu, uproś mi wszystkie te dobra materialne, które mogą być dla mnie pożyteczne.

Ojcze nasz.. Zdrowaś Maryjo.. Chwała Ojcu..

Modlitwa przed nabożeństwem do świętej Rity

Boże, ty w swoich świętych chcesz czczonym i widzisz wielbiących ciebie, przyjmij łaskawie to nabożeństwo, które dziś ofiarujemy twojemu Boskiemu majestatowi uświetnienia twojego świętego Imienia i dla uczczenia twojej wiernej służebnicy świętej Rity, którą na ziemi swą łaską uścięciłeś i do szczęśliwego oglądania ciebie w niebie podniosłeś. Dlatego czcimy i chwalimy ciebie, skłądamy Ci gorące dzięki za wszystkie łaski i dobrądziejstwa, któych swojej wybranej i za jej nam i wszystkim wiernym chrześcijanom udzieliłeś. Prosimy Cię, byś raczył za jej orędownictwem otworzyć skarby twojego Miłosierdzia i nam użyczyć łaski, żebyśmy wraz z nią oglądali kiedyś ciebie w chwale i wielbili twoje Imię przez całą wieczność. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa o różne cnoty i łaski

1. Boże, któryś błogosławioną gorliwość świętej Rity w służbie Bożej nagrodził taką łaską, że odeszła z tego świata wolna od wszystkich grzechów, prosimy Cię pokornie: racz za jej przyczyną i przez jej zasługi okazać nam twoje Miłosierdzie i uwolnić nasze serca od wszelkiego zła, byśmy się tobie przez uczciwe życie podobali i przyjęci do grona twych świętych przez błogosławioną śmierć mogli ciebie w niebie miłować i wysławiać na wieki. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
2. Boże, któryś świętą Ritę po wszystkich przeciwnościach i cierpieniach tego życia przyją do nieprzemijających rozkoszy niebieskich i cudami okazałeś światu jej wspaniałość, prosimy Cię: racz dla jej zasług udzielić nam potrzebnych dóbr dla duszy i ciała, odwrócić od nas zasłużone kary i użyczyć łaski, byśmy się zawsze poddawali twojej Boskiej woli i za przykładem świętej Rity pomnażali cześć twojego Imienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
3. Boże, któryś świętą Ritę wybrał, łaskami ozdobił i blaskiem świętości opromienił, prosimy Cię: racz dla jej zasług i przez jej przyczynę utwierdzić w nas prawdziwą wiarę przeciw wszelkim atakom wrogów, pocieszyć nas, wzmocnić we wszystkich uciskach nadzieją dóbr niebieskich i użyczyć nam takiej gorliwości w każdym dobru, żebyśmy mogli dojść do niebieskiej świetnośći. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Trzydniowe nabożenstwo do świętej Rity w intencji chorych

Dzień pierwszy: Wszechmogący Boże, spójrz łaskawie na tę chorą osobę, która prosi ciebie, zbawienie wieczne wierzących, o zdrowie. Niech ta chora osoba, którą Ci polecamy przez zasługi świętej Rity, doświadcza twojej nieskończonej dobroci i Miłosierdzia. Przez liczne cnoty świętej Rity, a przedewszystkim przez jej miłość do bliźnich, gdy pomagała chorym, pomóż o Panie tej chorej osobie, która ufa tobie i obdarz ją zdrowiem dla twojej wiekszej chwały. A ciebie, skuteczna wspomożycielko, prosimy o wstawiennictwo u Boga, aby wysłuchał nasze modlitwy.

Ojcze nasz.. Zdrowaś Maryjo.. Chwała Ojcu..

Dzień drugi: Słodkie serce Jezusa, do którego z ufnością i miłością były skierowane słowa: Panie oto choruje ten, którego ty kochasz. Również i my je do ciebie kierujemy w tej godzinie, w której jest potrzebna twoja pomoc i twoje Miłosierdzie. Jezu odpowiedz nam i upewnij nas słowami: Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą. Niech twoja moc, o Jezu, przez wstawiennictwo świętej Rity, uzdrowi tę chorą osobę, którą Ci polecamy. Obdarz ją tą łaską, przez zasługi tej świętej, przez jej bóle i cierpienia, doświadczane przez wiele lat, gdy uczestniczyła w twojej męce. O święta Rito, módl się przed ukrzyżowanym. Jezus, poprzez twoje zasługi i wstawiennictwo napewno Cię wysłucha, obdarzając chorą osobę zdrowiem duszy i ciała. Przez twoje pośrednictwo wyglądamy tej łaski, i tak jak jesteśmy pewni, że Bóg oczekuje naszej modlitwy, tak też jesteśmy przekonani, że zostaniemy wysłuchani za twym wstawiennictwem.

Ojcze nasz.. Zdrowaś Maryjo.. Chwała Ojcu..

Dzień trzeci: O Boskie serce Jezusa, które niegdyś podczas ziemskiego życia tak jak i teraz w niebie jest pełne troski i Miłosierdzia wobec cierpiącego człowieka, spójrz na tę chorą osobę, która za naszym pośrednictwem prosi Cię o zdrowie ciała. Ty, o Jezu wiesz jak bardzo ta osoba cierpi z powodu swej choroby i jeśli tego chcesz – możesz ją uzdrowić tak jak uzdrowiłeś mnóstwo chorych i doświadczanych przez różne dolegliwości. Drogi Jezu, czując się niegodni, wzywamy wstawiennictwa naszej umiłowanej świętej Rity, poprzez ręce której rozdajesz tak często niezliczone łaski. O droga święta, proś Jezusa, módl się za nami, za tę chorą osobę, która pokłada w tobie swoją nadzieję. Uciekamy się do twoich zasług, jakie otrzymałaś w ostatnich czterech latach twojego życia, będąc dotknięta tajemniczą i bolesną chorobą, która zaprowadziła Cię do nieba. Wyproś u Boga wysłuchanie naszych modlitw – zdrowie dla chorej osoby, tobie polecanej, aby mogła ona jak naszybciej złożyć Bogu dziękczynienie i oczekiwać własnego uświecenia.

Ojcze nasz.. Zdrowaś Maryjo.. Chwała Ojcu..

Triduum dziękczynne za otrzymane łaski

Dzień pierwszy: Wieczny Boże, twoje Miłosierdzie jest bez granic, a dobroć nieskończona, oto staję przed twoim majestatem, by podziękować za to wszystko, czym mnie obdarzyłeś przez zasługi świętej Rity. Wyznaję mój Boże, że byłem niegodny twoich łask, ale ty zawsze wspaniałomyślny i dobry, wysłuchałej modlitw tej świętej i obdarzyłeś mnie tym, na co nie zasługiwałem. O Rito, święta wspomożycielko, jak wielka jest moja wdzięczność wobec ciebie. Moje usta nie znajdują właściwych słów by wyrazić to, co czuje moje serce. O jak bardzo dobra jesteś święta Rito wobec tych, którzy ufnie uciekają się pod twoją opiekę. Spraw, abym stał się bardziej godny Miłosierdzia Bożego i twojej opieki.

Ojcze nasz.. Zdrowaś Maryjo.. Chwała Ojcu..

Dzień drugi: Jezu, któryś, aby okazać się bogaty wobec tych, którzy ciebie wzywają, powiedziałeś przez proroka: Nie chcę śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i miał życie. Uznaję akt twojej nieskończonej miłości w udzieleniu mi tak upragnionej łaski przez wstawiennictwo świętej Rity. I co mogę dać Ci, Panie, za wszystko to, co mi wyświadczyłeś, jak będę mógł spełnić mój dług wobec ciebie, dobry Boże, który wypełniając moje prośby, mnożysz swoje dary, a mój dług wciąż rośnie. Tobie, droga święta Rito, moja niebiańska patronko, dziękując najpierw Bogu, zawdzięczam otrzymane łaski o które prosiłem. I teraz zwracam się do ciebie z modlitwą i proszę, byś ty sama, będąc tak blisko Pana, dziękowała mu za otrzymane przeze mnie dobro. Wyproś dla mnie u Boga trwałą wdzięczność wobec niego ciebie, i abym w przyszłości już więcej nie obrażał tak dobrego Ojca, ale wzrastał w jego miłości aż do chwili dojśćia do pełnej jego kontemplacji w szczęściu wiecznym.

Ojcze nasz.. Zdrowaś Maryjo.. Chwała Ojcu..

Dzień trzeci: O dobry Jezu, w którego sercu jest wieczna wdzięczność dla Boskiego Ojca, który poprzez wspaniałe cuda objawił Cię światu i otoczył chwałą: oto staję przed twoim obliczem jeden obdarzonych przez ciebie, by Ci dziękować. O święta Rito w dziękczynieniu za dobra, otrzymane przez twoje wstawiennictwo, pragnę stać się apostołem twojego imienia i twoim czcicielem, który cześć ku tobie będzie rozpowszechniać wśród wiernych. Ja, który doświadczyłem twojego przemożnego wpływu, będę głosił, że na prawdę jesteś świętą od spraw niemożliwych, skuteczną orędowniczką u Boga również dla nieszczęśników, do których nie uśmiecha się żadna ziemska nadzieja.

Ojcze nasz.. Zdrowaś Maryjo.. Chwała Ojcu..

Modlitwy do świętej Rity w beznadziejnych przypadkach

1. Pod ciężarem bólu uciekam się do ciebie święta Rito, ufny w to, że zostanę wysłuchany. Uwolnij, bardzo Cię proszę, moje biedne serce od zmartwień które mi ciążą i przywróć spokój mojemu duchowi, pełnemu trosk. Ty, która zostałaś wybrana przez Boga jako orędowniczka w przypadkach najbardziej beznadziejnych, wyproś dla mnie łaskę o którą Cię gorąco proszę (wymienić jaką). Jeśli przeszkodą do wypełnienia moich pragnień są moje winy, wyproś dla mnie u Boga łaskę nawrócenia i przebaczenia poprzez szczerą spowiedź. Nie dozwól, abym dłużej wylewał łzy goryczy. O święta ciernia i róży, magródź nadzieję, pokładaną w tobie, a ja Ci obiecuję, że gdziekolwiek się znajdę będę głosił twoje wielkie zmiłowanie wobec zatroskanych dusz. Oblubienico ukrzyżowanego Chrystusa pomóż mi dobrze żyć i dobrze umrzeć. Amen.

Ojcze nasz.. Zdrowaś Maryjo.. Chwała Ojcu..

2. Święta Rito, wzorze żon i zakonnic, uciekam się do twojego wstawiennictwa w najtrudniejszych chwilach mojego życia. Ty wiesz jak często jestem doświadczany smutkiem, gdyż nie umiem znaleźć drogi wyjścia z wielu bolesnych sytuacji. Wyproś dla mnie u Pana łaskę której potrzebuję, a przede wszystkim pełne zaufanie Bogu i wewnętrzny pokój. Spraw, abym mógł naśladować twoją słodką łagodność, twoją siłę w doświadczeniach i heroiczne Miłosierdzie. Spraw, aby moje cierpienia mogły wspomóc wszystkich moich bliskich i aby wszyscy mogli być zbawieni. Amen.

Ojcze nasz.. Zdrowaś Maryjo.. Chwała Ojcu..

Modlitwa w jakiejkolwiek klęsce

Boże, który w swoim nieskończonym Miłosierdziu zechciałeś spojrzeć z miłością na twoją wierną służebnicę Ritę i obdarzyć za jej pośrednictwem tym, co jest niemożliwe dla człowieka, dla przewidywań świata i umysłu, miej litość nad nami i wspomóż nas w naszych nieszczęściach. Spraw, aby wszyscy poznali, że tylko ty jesteś wynagrodzeniem dla pokornych, obroną opuszczonych i siłą dla tych którzy Ci ufają. Amen.

Ojcze nasz.. Zdrowaś Maryjo.. Chwała Ojcu..

Modlitwa o nawrócenie

O gorliwa święta Rito, dla ciebie była ważna chwała Boga i zbawienie dusz oddalonych od Pana przez grzech lub odchodzących od kościoła. Ty, jako sławna święta, praktykowałaś wiele dzieł Miłosierdzia i pokuty dla nawrócenia grzeszników. Zwróć swoje oczy na mnie, biednego grzesznika i wyproś mi u Boga łaskę skruchy i szczerej spowiedzi. O tę łaskę proszę Cię całym sercem, wyproś ją też dla wszystkich grzeszników na ziemi, a w szczególny sposób, dla osób, które tego bardzo potrzebują. Spraw, abyśmy doceniali bogactwa Miłosierdzia Bożego, ale jednocześnie nie nadużywali jego cierpliwości, oczekując nawrócenia grzeszników i abyśmy uznali brzydotę i słabość grzechu. Aby już więcej nie było profanowane Najświętsze Imię Jezusa, lecz by wszyscy je błogosławili jako jedyną i pewną rękojmię naszego zbawienia. O święta Rito, teraz i zawsze módl się za grzesznikami, a szczególnie za tymi, którzy umrą tego dnia.

Ojcze nasz.. Zdrowaś Maryjo.. Chwała Ojcu..

Modlitwa dla tych, którzy są pełni bólu

O święta Rito, która w cudowny sposób stałaś się uczestniczką męki naszego Pana Jezusa Chrystusa, wyproś mi łaskę cierpienia z miłością i przyjęcie z cierpliwością utrapień tego życia, oraz strzeż mnie we wszystkich moich potrzebach. Amen.

Ojcze nasz.. Zdrowaś Maryjo.. Chwała Ojcu..

Modlitwa o cierpliwość w chorobie

O święta Rito, zwierciadło cierpliwości, proszę Cię przez twą miłość ku cierpiącemu Jezusowi, z jaką znosiłaś swoje bolesne cierpienie w życiu – wyjednaj mi łaskę, bym przyjął tę chorobę z wdzięcznym sercem z rąk Bożych i z męstwem znosił ją aż do końca. Pragnę przyjmować moje obecne i przyszłe cierpienia z jak największą cierpliwością i naśladować wiernie ciebie. Amen.

Ojcze nasz.. Zdrowaś Maryjo.. Chwała Ojcu..

Modlitwa o wiarę

O święta Rito, błogosławiona przez Boga, tobie towarzyszyły od chwili narodzin aż do śmierci jego łaski i cuda. Ty uczyniłaś z wypełnienia Bożej woli najwyższą regułę twojego życia i poprzez wkroczenie na drogę pokory, ubóstwa i cierpienia przypodobałaś się Bożemu sercu. Spójrz teraz z niebios na twoich czcicieli i troskliwie zaopiekuj się nami, którzy polecamy Ci ponad wszystko nasze sprawy duchowe. Wyproś dla nas twego ducha wiary, aby we wszystkich naszych działaniach przewodniczką była nam myśl o wieczności, niech ona oddala od nas grzech i próżnośc. Obdarz nas twoją gorącą miłością do Jezusa eucharystycznego i ukrzyżowanego przez którą uczymy się jednoczyć z nim w Komunii świętej i w cierpieniu. Tobie również polecamy, o święta Rito, nasze ziemskie potrzeby, ponieważ często nie mamy świadomości, co rzeczywiście służy naszemu dobru. Prosimy Cię święta Rito, która w świetle Bożym dostrzegasz nasze prawdziwe potrzeby, abyś dodawała odwagi naszym sercom w podążaniu drogą woli Bożej, jako drogą najlepszą dla nas. Nie ukrywamy przed tobą, droga święta Rito, że w bolesnych i trudnych sprawach, które nas trapią, ufamy, iż będziemy szybko podniesieni na duchu i wysłuchani. Tak, ufamy, że dobry Bóg, który poprzez twoje wstawiennictwo obdarza nas często tym, co z punktu widzenia ludzkiego jest niemożliwe, zechce przez twoje modlitwy przywrócić naszym sercom radość. Spraw, abyśmy oddali mu chwałę i uwierzyli, że w nim znajdują opiekę słabi, ukojenie zatroskani, siłę i pomoc wszyscy ci, którzy pokładają w nim nadzieję.

Ojcze nasz.. Zdrowaś Maryjo.. Chwała Ojcu..

Modlitwa dziecka

Święta Rito, ty któraś od najmłodszych lat była radością twoich rodziców, modlitwą broniąc się przed niebezpieczeństwem pokus, spraw, abym również i ja mógł ciebie naśladować w posłuszeństwie wobec moich najbliższych, poprzez wierność w modlitwie i wzrastanie na pociechę moich rodziców i Boga, do ciebie się uciekam moja patronko, abyś wyprosiła dla mnie u Pana łaskę przeżycia mojego dzieciństwa w niewinności. Amen.

Ojcze nasz.. Zdrowaś Maryjo.. Chwała Ojcu..

Modlitwa wieku młodzieńczego

Droga święta Rito, pełna miłości, do ciebie wznoszę modlitwę mojego młodego serca, Pozdrawiam Cię, orędowniczko zdesperowanych. Ty widzisz jak moje serce jest niespokojne z powodu rodzących się pożądań. Moja droga patronko, przyjdź mi z pomocą, abym mógł dobrze używać darów, którymi Bóg mnie obdarzył. Ty przeżyłaś młodość w ciszy i na modlitwie i byłaś przykładem czystości, posłuszeństwa i skromności. Uproś dla mnie u Jezusa, przez zasługi Niepokalanej Maryi, abym mógł Cię naśladować we wszystkich tych zaletach, które były ozdobą twojej młodości, i które Ci towarzyszyły aż do Królestwa niebieskiego. Amen.

Ojcze nasz.. Zdrowaś Maryjo.. Chwała Ojcu..

Modlitwa zaręczonych

Ojcze niebieski, dziękuję Ci za miłość, która zakwitła między nami zaręczonymi. Dziękuję Ci za twoją czułość i troskliwość wobec nas. Pomóż nam, za przykładem świętej Rity, żyć razem w radości i wzajemnym wspieraniu się. Błogosław nam i naszym zamiarom, abyśmy mogli stać się szczęśliwą i zjednoczoną rodziną. Obdarzaj, Panie, nasze rodziny zaufaniem i pomóż nam w dokonywanych przez nas wyborach. A ty, święta Rito, patronko rodziny, wyproś dla nas u Boga zdrowie i czuwaj zawsze nad naszą miłością i szczęściem. Amen.

Ojcze nasz.. Zdrowaś Maryjo.. Chwała Ojcu..

Modlitwa osoby poszukującej partnerki do zaślubin

Ojcze, ty nie chcesz, aby człowiek był samotny. Ty jesteś w komunii miłości z Synem i Duchem Świętym. Proszę, pozwól mi spotkać osobę, którą pragniesz mi dać. Spraw, aby i w moim życiu powtórzyła się historia Sary i Tobiasza, tak jak to opisuje Biblia. Pomóż mi żyć modlitwą i czystością, jak to czyniła święta Rita, abym rozpoznał twój plan i przyjął twoją wolę. Oddal od mojego serca i od serc moich bliskich niepokój i lęk przed byciem samotnym, tak abym nie czynił ryzykownych i pośpiesznych wyborów. Amen.

Ojcze nasz.. Zdrowaś Maryjo.. Chwała Ojcu..

Modlitwa małżonki

O święta Rito, ty będąc posłuszna rodzicom zgodziłaś się na stan małżeński i stałaś się prawdziwym wzorem małżonki chrześcijańskiej. Oto staję przed tobą, by otworzyć me serce, które potrzebuje pomocy Boga i twojej opieki. Ty, któraś przez wiele lat cierpiała niezasłużenie w życiu małżeńskim, uproś dla mnie u Pana potrzebną mi siłę, abym mogła być wierna Bogu i mojemu mężowi. Zaopiekuj się nami, uświecaj naszą pracę, błogosław każdy nasz zamiar, aby wszystko było na chwałę Boga i dla naszego dobra. Niech nic nigdy nie niszczy naszej zgody. Niech dom nasz będzie obdarzony pomyślnością, święta Rito, niech go strzegą aniołowie pokoju, niech nie będzie w nim nieporozumień, lecz niech króluje miłość, ta miłość, która łączy dwa serca, która wiąże dwie dusze zbawione przez krew Chrystusa. Przedstaw Panu tę modlitwę, o święta Rito, i spraw, abyśmy, ja i mój mąż, pewnego dnia mogli chwalić Boga w niebie. Amen.

Ojcze nasz.. Zdrowaś Maryjo.. Chwała Ojcu..

Modlitwa matki

O Niepokalana Dziewico, ty która jesteś matką Jezusa i moją, przez miłość świętej Rity spójrz na mnie ponoszącą słodką i ważną odpowiedzialność matki. Tobie, o matko, polecam moje dzieci, które tak bardzo kocham, dla których tak wiele cierpiałam i za które odpowiadam przed twoim Boskim Synem. Naucz mnie prowadzić je tak, jak to czyniła święta Rita, po pewnej drodze prowadzącej do Boga. Spraw, abym była pełna czułości, ale bez słabości, silna, ale bez surowości. Uproś dla mnie tę cierpliwość, która nigdy się nie kończy, wszystko znosi, gdyż ma jako ostateczny cel zbawienie moich dzieci. Matko Boża, pomóż mi w tym trudnym zadaniu. Uformuj moje serce na podobieństwo twojego serca i spraw, aby moje dzieci widziały we mnie odblask twoich cnót, abym umiała nauczyć je kochania ciebie i służenia tobie na tej ziemi, byśmy kiedyś mogli znaleźć się w niebie wychwalając Cię i błogosławiąc. Dlatego proszę Cię, Królowo świętych, abyś otoczyła je opieką świętej Rity. Amen.

Ojcze nasz.. Zdrowaś Maryjo.. Chwała Ojcu..

Modlitwa kobiety oczekującej potomstwa

O święta Rito, chwalebna moja opiekunko, któraś została dana swojej mamie w późnym wieku i któraś nosiła symboliczne imię kwiatu, spójrz na twoją pokorną czcicielkę, która niedługo stanie się matką. Ty, która w tej samej sytuacji otrzymałaś dwukrotnie godność rodzicielską i prosiłaś, aby Bóg błogosławił owoc twojego łona i sprawiał, aby synowie twoi wzrastali w bojaźni Bożej, uproś dla mnie u Pana łaskę oglądania moich dzieci i uznania ich jako daru niebios. Już teraz ofiaruję moje potomstwo Najświętszemu sercu Jezusa i Niepokalanej Matce Bożej i oddaję je pod twoją przemożną opiekę. Święta Rito, wstawiaj się za mną u Pana, abym wypełniła w macieżyństwie jego wolę. Amen.

Ojcze nasz.. Zdrowaś Maryjo.. Chwała Ojcu..

Modlitwa dla tych, którzy nie mogą mieć dzieci

Dobry Ojcze, stworzycielu wszechświata, uznaję, że wszystko co uczyniłeś, było dobre i pobłogosławiłeś mężczyznę i kobietę, aby byli płodni i zaludnili ziemię. Dziękujemy Ci za pragnienie posiadania potomstwa, które włożyłeś w nasze serce. Oddal od nas niepłodność i wielką chorobę, która nie pozwala nam cieszyć się swoimi dziećmi. Daj nam, tak jak rodzicom świętej Rity, radość z narodzin dziecka. Panie, Boże życia, udziel swojego światła naukowcom, by wynaleźli sposób leczenia bezpłodności i pomóż im traktować z wdzięcznością i szacunkiem tajemnicę ludzkiego życia. Panie, Boże Abrahama, który tak wiele razy dałeś rodzić niepłodnym, pobłogosław nasze małżeństwo i daj nam radość, tak jak świętej Ricie, widzieć nasz dom przepełniony szczęściem z obecności dziecka. Ojcze, przyjmujemy chętnie twoją wolę. Bądź błogosławiony teraz i na wieki. Amen.

Ojcze nasz.. Zdrowaś Maryjo.. Chwała Ojcu..

Modlitwa wdowy do świętej Rity

Święta Rito, przychodzę do ciebie pełna bólu po śmierci tego, którego dał mi Pan jako męża. Ty, która wiele cierpiałaś widząc swojego zabitego męża i umiałaś pogodzić się z wolą Bożą, oddając Bogu swoje zranione serce małżonki, przyjdź mi z pomocą i wyproś dla mnie u Pana pocieszenie, abym nie przeżywała w smutku reszty mojego życia. Niech Pan obdarzy mnie łaską, abym mogła Cię naśladować, modląc się o zbawienie dla mojego zmarłego męża, i abym przeżywała swoje wdowieństwo w miłości Boga i bliźniego, w mądrym prowadzeniu domu i rodziny, we wzajemnej miłości i szacunku krewnych. W ten sposób podtrzymana przez Bożą pomoc i ufna w twoje wstawiennictwo, o święta Rito, mam nadzieję osiągnięcia życia wiecznego. Amen.

Ojcze nasz.. Zdrowaś Maryjo.. Chwała Ojcu..

Modlitwa za rodzinę

Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi, Ojcze, który jesteś miłością i życiem: spraw, aby każda rodzina ludzka na ziemi stała się poprzez twojego Syna Jezusa Chrystusa narodzonego z Niewiasty i poprzez Ducha Świętego – źródło Bożego Miłosierdzia – prawdziwym sanktuarium życia i miłości dla generacji, które się wciąż odnawiają. Spraw, aby twoja łaska prowadziła myśli i dzieła małżonków dla dobra ich rodzin i wszystkich rodzin na świecie. Spraw, aby młode generacje znalazły w rodzinie silne wsparcie dla ich wzrostu w prawdzie i miłości. Spraw, aby miłość, wzmocniona łaską sakramentu małżeństwa, była silniejsza od wszelkiej słabości i każdego kryzysu, przez które czasami przechodzą nasze rodziny. Spraw w końcu. o to Cię prosimy przez wstawiennictwo Świętej Rodziny z Nazaretu, aby kościół wśród wszystkich narodów na ziemi mógł owocnie wypełniać swoją misję w rodzinie i poprzez rodzinę. Przez Chrystusa, Pana który jest drogą, prawdą i życiem na wieki wieków. Amen. (święty Jan Paweł II).

Ojcze nasz.. Zdrowaś Maryjo.. Chwała Ojcu..

Modlitwa studenta

O Boże wieczny i wspaniały, ty obdarzyłeś stworzenie harmonią i wszelkimi łaskami. Ty jesteś żródłem światła i nadziei, ty napełniłeś nasz umysł jasnością wiary. Bądź łaskaw napełnić mój umysł światłem twojej mądrości, tak abym umiał rozproszyć wątpliwości i grzech. Ty, który czynisz elokwętnym język młodzieńców, poucz i mój język, i obdarz moje usta twym błogosławieństwem. Daj mi przenikliwość rozumienia, umiejętność uczenia się, łatwość tłumaczenia. Niepokalana Dziewico Maryjo, stolico mądrości, bądż moją pośredniczką. Wstawiaj się za mną również i ty, święta Rito, abym będąc prowadzony światłem wiary, mógł zmierzać ku temu źródłu mądrości, jakim jest bojaźń Boża i w ten sposób dojść do doskonałości chrześcijańskiej. Amen.

Ojcze nasz.. Zdrowaś Maryjo.. Chwała Ojcu..

Modlitwa człowieka pracującego

Panie Jezu, oddaję tobie cały mój dzień, moją pracę, moje radości i smutki. Dozwól mi, razem z moimi braćmi w pracy, myśleć jak ty, pracować z tobą, żyć w tobie. Daj mi kochać ciebie z całego mego serca i służyć Ci ze wszystkich sił. Niech przyjdzie twoje królestwo do miejsca mojej pracy, do warsztatu, biura i do naszych domów. Spraw, aby dusze pracujących, którzy znajdują się w niebezpieczeństwie, pozostawały w twojej łasce. Niech przez twoje Miłosierdzie pracujący którzy zmarli w miejscu pracy odpoczywają w pokoju. Roztocz nad moją pracą i pracą innych opiekę świętej Rity. Amen.

Ojcze nasz.. Zdrowaś Maryjo.. Chwała Ojcu..

Modlitwa kierowcy

Panie, daj mi uważne spojżenie i sprawność kierowania, tak aby mój sposób prowadzenia pojazdu nie niszczył spokoju bliźniego i nie powodował cierpienia wśród moich braci. Proszę Cię, o Panie, również za tych, którzy są ze mną: chroń ich od wszelkiego zła, od ognia i wypadków. Naucz mnie dobrego używania mojego samochodu dla potrzeb innych, spraw, abym rozumiał, że nie powinienem narażać swojego życia – twojego daru oraz piękna stworzenia z powodu nieumiejętnego korzystania z pojazdu. Naucz mnie również przechodzić drogami mego życia z radością i uprzejmością, tak abym mógł dojść do wyznaczonego celu – do nieba, nikomu nie czyniąc zła i krzywdy. To, o co proszę, niech dla mnie wyprosi droga święta Rita, pod opiekę której się oddaje z wielkim zaufaniem. Amen.

Ojcze nasz.. Zdrowaś Maryjo.. Chwała Ojcu..

Modlitwa żołnierza

O wielki i potężny Panie, którego Imie jest głoszone w niebie przez aniołów i świętych jako Boga zastępów, spójrz – jako kochający Ojciec – na twego pokornego syna, który walczy wśród szeregów twoich wiernych i teraz wypełnia swój obowiązek żołnierza wobec ojczyzny. Przez zasługi świętej Rity spraw, abym dobrze wypełnił tę świętą przysięgę. Podtrzymuj moją odwagę, abym mógł speniać swój obowiązek bez nienawiści w sercu, ale tylko w tym celu, by strzec sprawiedliwości i pokoju na świecie. O święta Rito, moja patronko, bądź zawsze przy mym boku, w czasie pokoju i wojny, błogosław moim bliskim i strzeż mnie w zagrożeniu śmierci. Święta Rito, składam moje losy w twoje błogosławione ręce. Amen.

Ojcze nasz.. Zdrowaś Maryjo.. Chwała Ojcu..

Modlitwa za rodziców

Święta Rito, któraś wykorzystała wszelkie możliwe środki, by dać twoim synom wychowanie prawdziwie chrześcijańskie, by ustrzec ich od zła, i błagałaś Pana, by raczej ich zabrał niż byś miała ich widzieć zepsutymi i złymi, wyproś dla wszystkich rodziców światło i siłę w wypełnianiu obowiązków ich stanu. Amen.

Ojcze nasz.. Zdrowaś Maryjo.. Chwała Ojcu..

Modlitwa dziadków

Panie, dziękuję Ci za wszystkie dary, którymi mnie obdarzyłeś w ciągu życia. Proszę Cię, daj mi być otwartym na problemy zmieniającego się świata, zdolnym do akceptowania i kochania nowych pokoleń, by być jeszcze pożytecznym, doświadczając twojej opatrzności. Proszę Cię za tych, którzy mnie kochają, aby nie zostawili mnie samego. Proszę Cię za moje dzieci i moje wnuki. Proszę Cię za innych dziadków, takich jak ja, obdarz nas radością życia, abyśmy byli nie byli nieznośni, ale zdolni do przekazywania choćby cząstki twojej mądrości jak to było w rodzinie świętej Rity. Amen.

Ojcze nasz.. Zdrowaś Maryjo.. Chwała Ojcu..

Modlitwa o pokój w rodzinie

Boże, sprawco pokoju i stróżu Miłosierdzia, zwróć swoje oczy na naszą rodzinę. Ty widzisz, Panie jak jest poróżniona i jak wiele w niej niepokoju. Zmiłuj się nad nami i spraw, aby powrócił pokój do naszej rodziny,a gdy ty nam go nie udzielisz, nikt inny nie będzie mógł nim nas obdarzyć. O Jezu, królu pokoju, wysłuchaj nas przez zasługi twojej świętej Matki, królowej pokoju, i przez zasługi twojej wiernej służebnicy świętej Rity, którą ubogaciłeś tak wielkim Miłosierdziem i dobrocią, że stała się aniołem pokoju niosąc go wszędzie tam, gdziekolwiek widziała niezgodę. Ty droga święto, wyproś dla nas tę łaskę od Pana, a my będziemy wychwalać twoją opiekę w każdej potrzebie naszego życia. Amen.

Ojcze nasz.. Zdrowaś Maryjo.. Chwała Ojcu..

Modlitwa o dobre wychowanie dzieci

Święta Rito, moja patronko i orędowniczko, wyjednaj mi u Boga łaskę dobrego wychowania dzieci. Jak ty ofiarowałaś swe dzieci w młodym wieku, tak i mnienaucz wychowywać moje dzieci od najwcześniejszej młodości dla Boga i życia wiecznego. Daj, abym się więcej troszczyła o stan ich ducha i serca niż o dobra materialne. Wybłagaj mi u Boga mądrość i siłę abym w tym trudnym dziele wychowania rozpoznawała zawsze to, co słuszne i z całą kąsękwencją to realizowała, a przede wszystkim służyła moim dzieciom w słowie i czynie dobrym przykładem. Jak ty niegdyś wśród próśb i łez błagałaś Boga, by odmienił usposobienia twoich synów i zwrócił ich ku dobru lub – gdyby to było niemożliwe – raczej zabrał ich z tego świata, tak wstawiaj się i za moimi dziećmi, by przez łaskę Bożą były chronione od wszelkiego zła i doprowadzone do wiecznej szczęśliwości. Amen.

Ojcze nasz.. Zdrowaś Maryjo.. Chwała Ojcu..

Modlitwa o moralność w życiu społecznym

Panie, który stworzyłeś cały wszechświat i obdarzyłeś ziemie wystarczającymi bogactwami, aby utrzymywać przy życiu wszystkich tych, którzy na niej mieszkają przyjdź, prosimy, nam z pomocą. Panie, który troszczysz się o lilię na polu i o ptaki w powietrzu, ubierasz je i karmisz, pozwalasz istnieć, okaż również nam twoją Ojcowską opatrzność. Pomóż nam, Panie, gdyż nasze zbawienie zależy też od ludzi uczciwych i dobrych, obdarz nasze serca i serca bliźnich, zwłaszcza rządzących, darem sprawiedliwości, uczciwości i Miłosierdzia. Spójrz na naszą rodzinę, która ufając oczekuje od Ciebie chleba codziennego. Wzmocni nasze ciała. Rozjaśnij swoją łaską nasze życie, abyśmy mogli łatwiej odpowiadać na nią, wierząc, że nad naszymi problemami społecznymi i trudnościami czówa twoja ojcowska miłość. Amen.

Ojcze nasz.. Zdrowaś Maryjo.. Chwała Ojcu..

Modlitwa o jedność

Ojcze, który jesteś dobrem ponad wszelkim dobrem, pięknem ponad wszelkim pięknem, w którym jest pokój i zgoda, usuń wszelkie nieporozumienia, które nas oddzielają od siebie i prowadź do jedności miłości, która jest podobna do twej wewnętrznej harmonii. Ponieważ jesteś dla nas wszystkim, zjednocz nas w jedności ducha, tak abyśmy dzięki twojemu Miłosierdziu stali się jedno w pokoju pochodzącym od ciebie, w łasce, Miłosierdziu i dobroci twojego jedynego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen.

Ojcze nasz.. Zdrowaś Maryjo.. Chwała Ojcu..

Modlitwa o męstwo i cierpliwość

Święta Rito, świetlany wzorze męstwa i cierpliwości, wyjednaj mi u Boga cnotę świętego męstwa, abym nie uległ trudom mojego życia, lecz trwał mocno we wszystkich przeciwnościach i znosił mężnie wszystkie trudności życiowe. Uproś mi także u Boskiego serca Jezusa łagodne i ciche serce, które panuje nad wybuchami niecierpliwości, w słowie i czynie daje budujący przykład prawdziwego oddania się Bogu. Okazuj mi zawsze, święta patronko, należytą drogę postępowania i kieruj wszystkimi moimi sprawami wedle woli Bożej. Amen.

Ojcze nasz.. Zdrowaś Maryjo.. Chwała Ojcu..

Pieśń ku czci świętej Rity

O święta Rito, przemożna pani dziś oddajemy Ci naszą cześć i za opiekę chcemy Ci w dani wdzięczności wieniec z serc naszych spleść. Tobie pokora i posłuszeństwo, które perłami są ludzkich cnót i do ran Pana twe nabożeństwo otwarły zamki niebieskich wrót. W swym ziemskim życiu, w rodzinnym domu, byłaś podporą rodziców swych i swej pomocy nigdy nikomu nie odmawiałaś w przygodach złych. A żeś uległa była i skromna i nikt Cię z Bożych nie strącił dróg, i w służbie Bożej byłaś niezłomna, przeto wysoko wyniósł Cię Bóg. Stwórca dał tobie przywilej w niebie, że za kim tylko wstawisz się doń, temu w najcięższej nawet potrzebie zawsze pomocną poda swą dłoń. I tak przez wieki koiłaś troski, wciąż przychodziłaś z pomocą nam i za przyczyną twoją nasz Boski zbawca osuszał łzy nasze sam. A skoro życie ludzkie na ziemi więcej ma kolców niżeli róż i każdy z ludzi krzyżami swymi jest obciążony od dziecka już. Przeto nas obdaż swoją ufnością i łaski Bożej dziś dla nas chciej, obdarz pokorą i wytrwałością i swych czcicieli w opiece miej. Pomóż, po życiu wśród przeciwności i po wylaniu potoku łez, dotrzec z pomocą twą do wieczności, pomóż osiągnąć szczęśliwy kres. Tam, gdzie wśród cudnej niebios jasności patrzy na szczęście swych wiernych sług, na ich tryumfy i na radości sam władca świata, ojciec i Bóg.