Ks. Marian Wołek TChr 1959 – 1992

Ks. Marian Wołek urodził się 27 V 1959r. w Maszkienicach. Chrzest Św. przyjął w dniu 13 VI 1959, w kościele parafialnym z rąk ówczesnego administratora ks. J. Grabowskiego. Do I Komunii Św. przygotował go ks. Henryk Cabaj. Lata dziecięce i szkolne spędził w domu rodzinnym położonym naprzeciwko kościoła parafialnego w Maszkienicach. W latach 1966 – 1974 uczęszczał do Szkoły Podstawowej w rodzinnej miejscowości. Sakrament Bierzmowania otrzymał w dniu 3 IV 1973 w pobliskim Szczepanowie poprzez posługę biskupa Piotra Bednarczyka. W latach 1974 – 1977 kontynuował naukę w Niższym Seminarium Karmelitów Bosych w Wadowicach. Ostatnią klasę licealną rozpoczął we wrześniu 1977 w poznańskim Liceum Ogólnokształcącym im. H. Modrzejewskiej, które ukończył złożeniem egzaminu maturalnego w maju 1978 roku. W tym samym czasie formację karmelitańską kontynuował w klasztorze Karmelitów na Wzgórzu św. Wojciecha w Poznaniu. W sierpniu 1978 został przyjęty do Towarzystwa Chrystusowego – zgromadzenia misyjnego dla Polonii Zagranicznej i rozpoczął w Domu Nowicjackim w Kiekrzu krótki okres aspirandatu, a następnie kanoniczny roczny nowicjat. Pierwszą profesję zakonną w złożył na ręce Przełożonego Generalnego Towarzystwa 29 IX 1979r. w Domu Nowicjackim w Kiekrzu, którą następnie kontynuował w Domu Głównym w Poznaniu.

W tym samym czasie kontynuował studia filozoficzno – teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym by przygotować się do pracy duszpasterskiej w duchu Towarzystwa. W roku 1984 złożył najpierw wieczystą a następnie dozgonną profesję we Wspólnocie Zakonnej i postanowił całkowicie poświęcić życie Bogu i w służbie Rodakom – Emigrantom. Studia teologiczne uwieńczył obroną pracy magisterskiej na Wydziale Teologicznym KUL w dniu 6 III 1985. W dniu 21 V 1985 przyjął w katedrze poznańskiej święcenia kapłańskie z rąk biskupa Z. Fortuniaka. Mszę świętą prymicyjną odprawił dnia 26 V 1985 w kościele parafialnym w Maszkienicach. Pierwszą jego placówką duszpasterską była parafia św. Ottona w Pyrzycach w której pracował do sierpnia 1987 roku a następnie parafia Ducha Świętego w Szczecinie do 1989. W roku 1989 został skierowany do pracy w duszpasterstwie polonijnym w prowincji niemiecko – włosko – holenderskiej w Polskiej Misji Katolickiej w Braunschweigu i od sierpnia 1991 w Kolonii. W styczniu 1992 roku na prośbę ks. bpa. Sz. Wesołego ks. M. Wołek rozpoczął przygotowania do pracy w duszpasterstwie polonijnym w Wiecznym Mieście – Rzymie. Niestety w tym samym czasie zdiagnozowano u niego nieuleczalną chorobę. Ksiądz Marian Wołek zmarł 27 IV 1992 w domu swoich krewnych w Maszkienicach i został pochowany na cmentarzu parafialnym w rodzinnej miejscowości.

Opracował: Wojciech Legutko