Ks. Antoni Kania 13 IV 1873 – 10 V 1923 (Budowniczy Kościoła Parafialnego w Maszkienicach)

Ks. Antoni Kania – urodził się 13 IV 1873 się w Rżyskach (parafia Rzochów) dzisiaj dzielnica Mielca w rodzinie Franciszka i Marianny Galińskiej. Studia teologiczne odbył w Tarnowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 22 VII 1900 w Przemyślu z rąk biskupa J. Potockiego. Przebieg jego pracy duszpasterskiej był następujący: 10 VIII 1900 – 1 II 1901 wikary w Czarnej Sędziszowskiej, 1 II 1901 – 9 XII – Ryglice, 9 XII 1901 – 14 X 1903 Zawada k/ Dębicy gdzie pełnił równiez funkcję administratora, 12 XII 1903 – 10 III 1904 pracował w parafii Ocieka. Dnia 10 III 1904 roku objął wikariat w Mikluszowicach gdzie latach 1906 – 1908 zabiegał o budowę kościoła w Grobli, która dzięki temu mogła awansować do rangi osobnej parafii. Następnie od 1 VIII 1908 do 30 VIII 1910 pracował jako wikary w Otfinowie. W latach 1910 – 1912 Bobowej i w parafii Siedlce pomiędzy 1912 – 1915. W roku 1915 został przeniesiony do pracy w parafii Jadowniki Podgórne. W czasie pracy w tej parafii aktywnie zaangażował się w budowę Kościoła parafialnego w Maszkienicach.

Na kartach kroniki parafialnej można znaleźć wzmiankę poświęconą ks. A. Kani. Z opowiadań ówczesnych parafian wynika, że ks. Antoni Kania położył ogromne zasługi w budowę kościoła parafialnego. Spiesząc do pracy przy kościele, drogę z sąsiednich Jadownik do Maszkienic pokonywał z reguły pieszo i był motorem całej budowy. Z przekazów wynika również, że chętnych temu przedsięwzięciu podtrzymywał na duchu a obojętnych zjednywał dla budowy kościoła. Był bardzo energicznym i skutecznym organizatorem skoro kościół został wybudowany w relatywnie krótkim czasie w latach 1914 – 1916. W roku 1916 objął probostwo w parafii Dobrków k/ Pilzna gdzie wybudował budynki gospodarcze i w znacznym stopniu przyczynił się do wybudowania szkoły w Jaworzu. Ks. Antoni Kania zmarł nagle dnia 10 V 1923 i spoczywa w zapomnianej mogile na cmentarzu parafialnym w Dobrkowie.

Opracował: Wojciech Legutko

Źródło: Słownik Biograficzny Kapłanów Diecezji Tarnowskiej 1786 – 1985: Ks. Adam Nowak