Budowa Infrastruktury i Rewitalizacja Przestrzeni Plebani i Kościoła w Roku 2014 – Rozpoczęta

Z uwagi na sprzyjającą aurę w połowie marca 2014 rozpoczął się kolejny etap rewitalizacji budynków i przestrzeni znajdujących się w otoczeniu plebani i Kościoła w parafii Maszkienice. W pierwszym rzędzie dokonano remontu dachu na budynku gospodarczym i mieszkalnym dawnej służby w gospodarstwie plebańskim. Wymieniono niektóre elementy konstrukcyjne więźby dachowej a całe poszycie w miejsce starej betonowej dachówki zastąpiono blachą w kolorze czerwonym.

Budynek, który powstał na początku lat sześćdziesiątych XX wieku, składa się z zaplecza na potrzeby gospodarcze oraz z górnej części mieszkalnej, niegdyś przeznaczonej dla dawnej służby w byłym gospodarstwie plebańskim, wkrótce doczeka się również nowej elewacji. W obecnym 2014 roku najważniejszym elementem rewitalizacji będzie budowa chodnika oraz odnowa placu przykościelnego. W ramach przygotowań do tego przedsięwzięcia w ubiegłym roku przeprowadzono za zgodą stosownego urzędu ochrony środowiska wycinkę wszystkich drzew rosnących dotychczas na placu kościelnym. W pierwszym etapie tej inwestycji doszło już do usunięcia starej betonowej trylinki położonej wokół kościoła w latach siedemdziesiątych XX wieku i wykonania podsypki pod nowy.

Według słów obecnego proboszcza ks. Grzegorza Nowaka stara trylinka nie będzie zmarnowana i zostanie wykorzystana do utwardzenia planowanego przy cmentarzu parafialnym parkingu i chodnika. Natomiast w miejsce zdemontowanej trylinki zostanie wokół kościoła położony z wysokiej klasy kostki granitowej nowy chodnik o szerokości 2.4 m. Kostka granitowa wypełni również dziedziniec przy wejściu głównym oraz ścieżki prowadzące do naw bocznych kościoła. W ubiegłym tygodniu wokół kościoła zostały już przeprowadzone uzupełniające nasadzenia kilkunastu młodych dębów. Powyższe prace są kontynuacją rozpoczętej w 2006 roku rewitalizacji, której jak dotąd jednym z głównych elementów był kapitalny remont pochodzącego z 1984 roku budynku plebańskiego. Po zakończeniu gruntownego remontu zainicjowano wokół tego budynku również szereg prac brukarskich, uzupełnionych także elementami małej architektury upiększającymi przestrzeń wokół plebani gdzie w centralnym punkcie zainstalowano figurę św. Krzysztofa patrona kierowców.

W ramach poprawy infrastruktury drogowej poszerzono również wykonaną z kratownicy drogę dojazdową do plebani i parkingu.

W roku 2013 zrealizowano budowę niezwykle potrzebnego parkingu który powstał od strony południowej kościoła. Parking wykonano bardzo solidnie i estetycznie z kostki wraz z profesjonalnie oznakowanymi miejscami postojowymi. Na nowym parkingu przykościelnym znajduje się obecnie 40 miejsc postojowych. W tym samym czasie od strony południowo / zachodniej dokończono asfaltowanie istniejącego parkingu wraz z pomalowaniem linii wyznaczających kolejne 22 miejsca postojowe. Rozwiązało to palący problem braku miejsc parkingowych doskwierający szczególnie w czasie świąt oraz większych uroczystości w kościele parafialnym, ponieważ obecnie kierowcy mają możliwość wygodnego zaparkowania pojazdów w obrębie kościoła i plebani.

Także naokoło kościelnego ogrodzenia poprowadzono brukową chodnikową opaskę która jest estetycznym dopełnieniem zbudowanego w latach osiemdziesiątych z kamienia strzegomskiego ozdobnego parkanu.

Wokół plebani dokonano także nasadzeń różnego rodzaju miniaturek roślinnych i drzewnych a podłoże wypełniono estetyczną kompozycją z ozdobnego różnokolorowego kamienia. Przeprowadzone działania upiększające zostały zauważone i docenione przez gminne jury dorocznego konkursu „Moja wieś jest czysta i piękna”. Maszkienicka plebania wraz z otoczeniem zajęła w 2013 roku wysokie medalowe miejsce w kategorii „Budynki Oświatowe i Kulturalne” pozostawiając w tyle między innymi zabytkowy Zamek w Dębnie. Przeprowadzone dotychczas prace znacząco odmieniły otoczenie wokół plebani i kościoła. Konsekwentnie realizowane zamierzenia infrastrukturalne krok po kroku pozwalają nadrabiać narosłe zaległości i przybliżają kompleks plebani i kościoła maszkienickej parafii do nowoczesnych standardów daleko pod tym względem zaawansowanych innych parafii oraz miast i miejscowości. Pomimo znaczącej skali wykonanych inwestycji, pozostało nadal jeszcze wiele prac do zrobienia mających na celu estetyczne zagospodarowanie przestrzeni pomiędzy plebanią a kościołem oraz pasa zieleni do cmentarza, którego rewitalizacja notabene została zapoczątkowana w ubiegłym tygodniu poprzez wycinkę starych świerków i nawiezienie ziemi.

Profesjonalnie zaprojektowana całość będzie spełniać użyteczną rolę wobec społeczności wiernych oraz podnosić walory wizualno – estetyczne negotyckiego kościoła, który będąc centrum religijnego życia mieszkańców a także z racji swojego położenia i prestiżu tworzy wraz plebanią najbardziej reprezentacyjny kompleks w miejscowości i parafii Maszkienice. Wykonane dotychczas inwestycje wymagają dużych nakładów pieniężnych i są one finansowane po części ze składek wiernych ale także w dużej mierze ze środków spoza parafii skutecznie pozyskiwanych przez obecnego proboszcza ks. Grzegorza Nowaka. Lista sponsorów będzie przygotowana przez ks. Proboszcza i opublikowana po zakończeniu projektu. Postępowi w realizacji prac rewitalizacyjnych będą sukcesywnie poświęcane następne odcinki informacyjne ubogacone o galerię zdjęciową w tym bloku tematycznym parafialnej strony internetowej.

Opracował: Wojciech Legutko, Marzec 2014