Renowacja Nagrobka Anny i Andrzeja Skokonów – Fundatorów Kościoła

Nagrobek Anny i Andrzeja Skokonów fundatorów kościoła parafialnego w Maszkienicach został w ostatnich tygodniach odnowiony. O odnowienie nagrobka, przyniszczonego z upływem czasu zwróciła się do rady parafialnej rodzina fundatorów. Rada parafialna podjęła jednogłośnie uchwałę o wykonaniu prac renowacyjnych na nagrobku dobrodziejów kościoła i parafii w Maszkienicach. Prace renowacyjne zostały wykonane nieodpłatnie w miejscowym zakładzie kamieniarskim pana Szostaka.

W porównaniu do oryginału można zauważyć pewne zmiany w ornamentyce i kolorystyce poprzez dodanie wizerunku Chrystusa w Koronie Cierniowej a także usunięcie z wieńczącego krzyża Chrystusa Ukrzyżowanego. Zabytkowy nagrobek ś.p. państwa Skokonów należy do nielicznych zachowanych do obecnych czasów na cmentarzu parafialnym. Pochodzi on z początków istnienia cmentarza parafialnego, który został założony we wrześniu roku 1917. Rodzina Anny (z Boryczków) (1851 – 1933) i Andrzeja Skokonów (1848 – 1927) to dobrodzieje oraz fundatorzy wielce zasłużeni dla tutejszej parafii i kościoła. W latach dwudziestych XX wieku i później przekazali cały swój majątek w postaci gruntów oraz innych darowizn na rzecz powstającej parafii i formującego się wówczas kompleksu plebańsko – kościelnego, ustanawiając wieczystą Fundację Mszalną swojego imienia, podług której śpiewane msze św. zgodnie z wolą fundatorów winny się odprawiać w każdą rocznicę ich śmierci. Z zapisu w konspekcie fundacyjnym wynika, że państwo Skokonowie ofiarowali na rzecz tutejszej parafii 4.5ha gruntu i partycypowali w wybudowaniu pierwszej plebani tzw. wikaryówki usytuowanej niegdyś od strony północnej kościoła i istniejacej jeszcze w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Natomiast z kart Kroniki Parafialnej wynika, że również uczestniczyli w budowie budynków gospodarczych oraz drugiej plebani , w której zgodnie z umową dożywotnio współzamieszkiwali z ówczesnym proboszczem A. Zalasińskim (1888 – 1962) i która po wydudowaniu obecnego budynku plebańskiego została rozebrana pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku. Anna i Andrzej Skokonowie zmarli w pierwszej połowie dwudziestego wieku. Jak na razie doczekali się skromnej tabliczki upamiętniającej ich imiona w formie wyrytego w ścianie napisu umiejscowionego po prawej stronie w kruchcie obecnego kościoła w roku 1947. Napis pomimo prowadzonych przez dekady wielu prac remontowych szczęśliwie przetrwał do obecnych czasów i przypomina imiona Anny i Andrzeja Skokonów fundatorów kościoła i dobrodziejów maszkienickiej parafii.

Opracował: Wojciech Legutko