Pan Jezus w tajemnicy przemienienia i Milosierdzia