Wspomnienie Ks. Józefa Giery Proboszcza Parafii Maszkienice w latach 1994 – 2006

Ks. mgr Józef Giera – Proboszcz Parafii Maszkienice w latach 1994 – 2006

Ks. mgr Józef Giera urodził się 22 VIII 1936 w Łęce Szczucińskiej k/ Szczucina, jako syn Władysława i Marii z d. Furgał. Szkołę podstawową ukończył w Szczucinie a następnie edukację kontynuował w Technikum Administracji Gospodarczej, które ukończył złożeniem egzaminu maturalnego w roku 1953. Dnia 18 IX 1954 po osiągnięciu wymaganego wieku osiemnastu (18) lat wstępuje do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie i rozpoczyna studia teologiczne. Sześć lat później, po ukończeniu studiów uzyskuje tytuł magistra i dnia 26 VI 1960 w Tarnowie otrzymuje święcenia kapłańskie z rąk ks. biskupa Karola Pękali. W tym samym czasie otrzymuje propozycję podjęcia pracy naukowej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, jednak podejmuje decyzję, że swoje powołanie będzie realizował w pracy duszpasterskiej. Jako wikary pracował w następujących parafiach: Moszczenica (1960 – 1962), Biecz (1962 – 1976), Bochnia – parafia św. Mikołaja (1976 – 1984). W Bieczu oraz Bochni był również Katechetą Szkół Średnich.

Czytaj dalej Wspomnienie Ks. Józefa Giery Proboszcza Parafii Maszkienice w latach 1994 – 2006

Wspomnienie Ks. Józefa Jana Bodury Proboszcza Parafii Maszkienice w latach 1951 – 1959

Ks. Kanonik Józef Jan Bodura 5 I 1915 + 3 VI 1959 (Drugi Proboszcz Parafii Maszkienice w latach 1951 – 1959)

Ks. Józef Jan Bodura urodził się 5 I 1915 w Łoniowej, parafia Porąbka Uszewska, dekanat Wojnicz w rolniczej rodzinie Jana Bodury i Marii z d. Musiał. Szkołę podstawową ukończył w rodzinnej miejscowości. Następnie edukację kontynuował w gimnazjum w Brzesku gdzie w roku 1935 złożył egzamin maturalny. Studia Teologiczne rozpoczął w Tarnowie. Po wybuchu wojny kontynuował w Błoniu k/ Tarnowa i tam w kaplicy przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Edwarda Komara dnia 31 III 1940 roku. Jako wikary pracował w następujących parafiach: Jastrząbka Stara (1940 – 1942), Lubzina (1942 – 1944), Borowa (1944 – 1947), Jadowniki Podgórne (1947 – 1951).

Czytaj dalej Wspomnienie Ks. Józefa Jana Bodury Proboszcza Parafii Maszkienice w latach 1951 – 1959

Wspomnienie Ks. Kanonika Andrzeja Zalasińskiego Pierwszego Proboszcza Parafii Maszkienice

Ks. Kanonik Andrzej Zalasiński – urodził się 26 XI 1888 w Zalasowej koło Tuchowa. Był synem Józefa Papugi i Marii z d. Czarnik. Gimnazjum ukończył w Tarnowie. W tym samym mieście odbył Studia Teologiczne. Dnia 29 VI 1914 otrzymał święcenia kapłańskie z rąk ówczesnego ordynariusza diecezji tarnowskiej ks. bp. Leona Wałęgi. Jako wikary pracował w następujących parafiach: Bolesław (1 VIII 1914 – 31 I 1917), Wielopole Skrzyńskie(01 II 1917 – 31 VII 1917).

Czytaj dalej Wspomnienie Ks. Kanonika Andrzeja Zalasińskiego Pierwszego Proboszcza Parafii Maszkienice

Historia życia i działalności Ks. Henryka Cabaja

Pro Memoria Ks. mgr Henryk Cabaj 25 I 1915 – 1 IV 1992

Ks. mgr Henryk Cabaj urodził się 21.I.1915 w Bieniaszowicach, parafia Gręboszów w powiecie Dąbrowa Tarnowska. Pochodził z rodziny wielodzietnej i był siódmym z kolei synem Michała i Katarzyny. Mając rok umiera jego matka a w tym samym czasie jego ojciec bierze udział w I Wojnie Światowej. W Tarnowie ukończył II Gimnazjum Jana Hetmana Tarnowskiego, jako alumn Małego Seminarium. Studia Teologiczne odbył w Seminarium Duchownym w Tarnowie. Okupacja niemiecka powoduje, że ostatnie dwa lata studiów odbywa w Willi Wakacyjnej w Błoniu koło Tarnowa i tam w roku 1941 otrzymuje święcenia kapłańskie z rąk biskupa Edwarda Komara. W roku 1951 uzyskał tytuł magistra z Teologii Moralnej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jako wikariusz pracował w następujących parafiach: Moszczenica k Gorlic (1941 – 1942), Rzepiennik Biskupi (1942 – 1945), Podegrodzie (1945 – 1948), Czermin k Mielca (1948 – 1952), Chełm k Bochni (1952 – 1959), Jazowsko (VIII 1959 – XII 1959).

Czytaj dalej Historia życia i działalności Ks. Henryka Cabaja