Historia Parafii Maszkienice

Historia kościoła pod wezwaniem św. Józefa Robotnika zaczyna się już na początku XIX w. W księgach parafialnych można znaleźć następującą wzmiankę o kościele : W 1874r. tutejszy gospodarz Stanisław Kubala wybudował z desek kapliczkę na mogile zmarłych z wycieńczenia kilku rozbitków z armii Napoleona Bonaparte wracających z wyprawy na Moskwę. Za tą kapliczką na wschód była wybudowana z kamienia parterowa szkoła. W 1904r. na miejscu zabudowań folwarcznych wybudowano obszerniejszą, murowaną szkołę. Wówczas Rada Szkolna w Brzesku podarowała wsi Maszkienice Stary budynek szkolny, który w latach 1909 – 1910r. przystosowano na kaplicę mszalną pod wezwaniem św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Wówczas Ksiądz proboszcz z Jadownik Podgórnych Bolesław Gruszyński poświęcił tę kaplicę i w każdy czwartek ksiądz przyjeżdżał na religię do szkoły i w każdą niedzielę celebrował Mszę Świętą. Do tej kaplicy od strony wschodniej biskup Leon Wałęga zezwolił dobudować kościół w stylu neogotyckim według projektu architektu Janusza Rypuszyńskiegio z Tamowa. Budowa trwała w latach 1914 – 1916r. W 1917 na stałe zamieszkał przy kościele duszpasterz a dziesiątego maja.

Czytaj dalej Historia Parafii Maszkienice