Ks. Marian Wołek TChr 1959 – 1992

Ks. Marian Wołek urodził się 27 V 1959r. w Maszkienicach. Chrzest Św. przyjął w dniu 13 VI 1959, w kościele parafialnym z rąk ówczesnego administratora ks. J. Grabowskiego. Do I Komunii Św. przygotował go ks. Henryk Cabaj. Lata dziecięce i szkolne spędził w domu rodzinnym położonym naprzeciwko kościoła parafialnego w Maszkienicach. W latach 1966 – 1974 uczęszczał do Szkoły Podstawowej w rodzinnej miejscowości. Sakrament Bierzmowania otrzymał w dniu 3 IV 1973 w pobliskim Szczepanowie poprzez posługę biskupa Piotra Bednarczyka. W latach 1974 – 1977 kontynuował naukę w Niższym Seminarium Karmelitów Bosych w Wadowicach. Ostatnią klasę licealną rozpoczął we wrześniu 1977 w poznańskim Liceum Ogólnokształcącym im. H. Modrzejewskiej, które ukończył złożeniem egzaminu maturalnego w maju 1978 roku. W tym samym czasie formację karmelitańską kontynuował w klasztorze Karmelitów na Wzgórzu św. Wojciecha w Poznaniu. W sierpniu 1978 został przyjęty do Towarzystwa Chrystusowego – zgromadzenia misyjnego dla Polonii Zagranicznej i rozpoczął w Domu Nowicjackim w Kiekrzu krótki okres aspirandatu, a następnie kanoniczny roczny nowicjat. Pierwszą profesję zakonną w złożył na ręce Przełożonego Generalnego Towarzystwa 29 IX 1979r. w Domu Nowicjackim w Kiekrzu, którą następnie kontynuował w Domu Głównym w Poznaniu.

Czytaj dalej Ks. Marian Wołek TChr 1959 – 1992

Ks. Janusz Machota SMA – Misjonarz Stowarzyszenia Misji Afrykańskich

Ks. Janusz Machota urodził się 14 VII 1970 roku w rodzinie Mariana i Alfredy z d. Pędrak. Chrzest oraz I Komunię Św. otrzymał z rąk ks. Henryka Cabaja. Dzieciństwo i lata szkolne spędził w rodzinnych Maszkienicach .W roku 1977 rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej w Maszkienicach, którą ukończył osiem lat później w roku 1985. Następnie edukację kontynuował w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Anioła (obecnie Jana Pawła II) przy ul. Cypriana Kamila Norwida w Tarnowie – Mościcach, które ukończył złożeniem egzaminu dojrzałości w roku 1989. W tym samym roku wstąpił do Stowarzyszenia Misji Afrykańskich (SMA). Z uwagi na to, że SMA nie posiadało wówczas domu formacyjnego, w latach 1989 – 1991 studiował na kierunku filozoficznym w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach. W latach 1991 – 1992 zamieszkał w domu formacyjnym w Borzęcinie Dużym k/ Warszawy gdzie przygotowywał się do podjęcia pracy misyjnej oraz kontynuował studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie. W latach 1992 – 1993 odbył praktykę duszpasterską w Kairze (Egipt) w ramach specyficznego programu ukierunkowanego na zapoznanie się z religią Islamu. Następnie w latach 1993 – 1994 przeszedł przez rok duchowy czyli tradycyjny nowicjat w Zinzwald we Francji.

Czytaj dalej Ks. Janusz Machota SMA – Misjonarz Stowarzyszenia Misji Afrykańskich

Kapłani Rodacy – Parafia Maszkienice

Na przestrzeni dekad w parafii Maszkienice nie było wiele zrealizowanych powołań kapłańskich. Przyczyny małej liczby powołań są na pewno złożone ale celem tego tekstu nie jest analizowanie takiego stanu rzeczy ale przybliżenie sylwetek osób, które słysząc kiedyś słowa „Pójdź za Mną” podjęły wezwanie Mistrza poświęcając swoje życie pracy duszpasterskiej, która w zależności od charyzmatu przybierała formy pracy misyjnej lub we wspólnotach diecezjalnych w Polsce i na Świecie. W dotychczasowej stuletniej historii z parafii Maszkienice wyszło jak dotąd siedem (7) powołań kapłańskich. Pierwszym kapłanem pochodzącym z tutejszej parafii był ksiądz Jan Chmioła, który został wyświęcony w roku 1932. Przez następne pół wieku parafia nie wydała księdza spośród kolejnych roczników młodzieży wybierającej drogę życiową. Przełom nastąpił w roku 1985, kiedy święcenia kapłańskie otrzymał alumn Marian Wołek ze Zgromadzenia Zakonnego Towarzystwa Chrystusowego. Najwięcej powołań kapłańskich w Maszkienicach przypadło na dekadę lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Święcenia kapłańskie otrzymali wówczas ks. Marek Wielgosz, ks. Bogdan Szkodny, ks. Krzysztof Kita, ks. Janusz Machota i w roku 2002 nowego wieku ks. Mieczysław Kita.

Czytaj dalej Kapłani Rodacy – Parafia Maszkienice

Ks. Marek Marcićkiewicz – Proboszcz Parafii Maszkienice 1990 – 1994

Ks. mgr. Marek Marcićkiewicz urodził się 17 X 1950 Rzochowie k/ Mielca (dzisiaj dzielnica miasta) w rolniczej rodzinie Emila i Marii z d. Kacała. Został ochrzczony dnia 29 X w kościele parafialnym p. w. św. Marka Ewngelisty. Szkołę podstawową ukończył w rodzinnym Rzochowie a następnie edukację kontynuował w Technikum Mechanicznym w Mielcu, które ukończył złożeniem egzaminu maturalnego. We wrześniu 1972 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, gdzie rozpoczął studia teologiczne które ukończył w roku 1978 uzyskujac tytuł magistra teologii w zakresie Historii Kościoła. W dniu 28 V 1978 w katedrze tarnowskiej otrzymał święcenia kapłańskie z rąk ówczesnego ordynariusza diecezji biskupa Jerzego Ablewicza. Jako wikary pracował w parafii Zalasowa (1978 – 1981). Dnia 1 VII 1981 otrzymał aplikatę na wikariat w parafii św. Jakuba w Brzesku gdzie pełnił również obowiązki katechety młodzieży z Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Początkowo nauczanie odbywało się w sali katechetycznej na plebani a później w budynku katechetycznym im. bł. Karoliny Kózkówny. W grudniu 1982 roku przejmuje funkcję Kapelana w brzeskim szpitalu po ks. Janie Majerskim oddelegowanym przez przełożonych na funkcję proboszcza parafii w Małastowie. W styczniu 1983 oddano do użytku nowy budynek szpitala i księdzu Markowi przypadło w udziale urządzenie kaplicy szpitalnej oraz zorganizowanie służby liturgicznej. Posługę kapelana chorych w brzeskim szpitalu im. J. Rydygiera pełnił do maja 1990 roku. Dnia 31 III 1990 zmarł w Tarnowie długoletni ordynariusz diecezji tarnowskiej biskup Jerzy Ablewicz.

Czytaj dalej Ks. Marek Marcićkiewicz – Proboszcz Parafii Maszkienice 1990 – 1994