Planowana rewitalizacja Kościoła Parafialnego w Maszkienicach

Obecny budynek Kościoła Parafialnego powstał w dwóch etapach:

– w 1911 roku wzniesiono niewielką neogotycką kaplicę, orientowaną na rzucie zbliżonym do kwadratu o boku 6,0m z dwuspadowym dachem siodłowym. Autor projektu nieznany.
– w latach 1914-1917 po wschodniej stronie w/w kaplicy wybudowano budynek kościoła wg projektu autoryzowanego inżyniera budowy Janusza Rypuszyńskiego

Czytaj dalej Planowana rewitalizacja Kościoła Parafialnego w Maszkienicach

Kapłani

Kapłani pracujący w parafii Maszkienice od czasu jej powstania – proboszczowie:

ks. Zalasiński Andrzej 1917 – 1951
ks. Bodura Józef 1951 – 1959
ks. Grabowski Józef 14 II 1959 – 23 XII 1959
ks. Cabaj Henryk 1959 – 1990
ks. Marcićkiewicz Marek 1990 – 1994
ks. Giera Józef 1994 – 2006
ks. Bajorek Krzysztof 2006 – 2012
ks. Nowak Grzegorz 2012 – obecnie

Działalność duszpasterska

  1. Grupy apostolskie

– LSO: liczba członków: 25, odpowiedzialny: ks. Proboszcz
– DSM: działa od: 2007, Liczba członków: 20, odpowiedzialny: ks. Edward Bryła
– PDMD: działa od: 2007, Liczba członków: 35, odpowiedzialny: ks. Proboszcz
– Młodzieżowa grupa apostolska: działa od: 2006, liczba członków: 15, odpowiedzialny: ks. Proboszcz
– Rycerstwo Niepokalanej: liczba członków: 45, odpowiedzialny ks. Edward Bryła
– Róże żywego różańca: liczba członków: 240, odpowiedzialny ks. Edward Bryła

  1. Stowarzyszenia i ruchy katolickie

– Towarzystwo przyjaciół WSD w tarnowie: działa od: 2010, liczba członków: 35, Asystenci / Moderatorzy / Opiekunowie: ks. Proboszcz

  1. Inne działające przy parafii

– Caritas: działa od: 2007, liczba członków: 12, odpowiedzialny: ks. Proboszcz

  1. Chóry, schole działające przy parafii

– Chór parafialny: działa od 2007, liczba członków: 35, odpowiedzialny, nagrody, konkursy itp: Organista

Historia Parafii Maszkienice

Historia kościoła pod wezwaniem św. Józefa Robotnika zaczyna się już na początku XIX w. W księgach parafialnych można znaleźć następującą wzmiankę o kościele : W 1874r. tutejszy gospodarz Stanisław Kubala wybudował z desek kapliczkę na mogile zmarłych z wycieńczenia kilku rozbitków z armii Napoleona Bonaparte wracających z wyprawy na Moskwę. Za tą kapliczką na wschód była wybudowana z kamienia parterowa szkoła. W 1904r. na miejscu zabudowań folwarcznych wybudowano obszerniejszą, murowaną szkołę. Wówczas Rada Szkolna w Brzesku podarowała wsi Maszkienice Stary budynek szkolny, który w latach 1909 – 1910r. przystosowano na kaplicę mszalną pod wezwaniem św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Wówczas Ksiądz proboszcz z Jadownik Podgórnych Bolesław Gruszyński poświęcił tę kaplicę i w każdy czwartek ksiądz przyjeżdżał na religię do szkoły i w każdą niedzielę celebrował Mszę Świętą. Do tej kaplicy od strony wschodniej biskup Leon Wałęga zezwolił dobudować kościół w stylu neogotyckim według projektu architektu Janusza Rypuszyńskiegio z Tamowa. Budowa trwała w latach 1914 – 1916r. W 1917 na stałe zamieszkał przy kościele duszpasterz a dziesiątego maja.

Czytaj dalej Historia Parafii Maszkienice