Wykaz dokumentów potrzebnych do sakramentów świętych i katolickiego pogrzebu

CHRZEST
– akt urodzenia dziecka (odpis)
– wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
– dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, adres)
– zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

BIERZMOWANIE
– metryka chrztu
– zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
– w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA
– metryka chrztu dziecka

MAŁŻEŃSTWO
– aktualne, tj. z data do 3. Miesięcy wstecz metryka chrztu, bierzmowania
– dowody osobiste
– ostatnie świadectwo katechizacji
– zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji przedmałżeńskiej
– zaświadczenie z USC (niezbędne gdy narzeczeni chcą zawrzeć ślub konkordatowy) lub akt ślubu cywilnego, gdy wcześniej zawarto związek cywilny

POGRZEB KATOLICKI
– akt zgonu
– zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej) jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)

Planowana rewitalizacja Kościoła Parafialnego w Maszkienicach

Obecny budynek Kościoła Parafialnego powstał w dwóch etapach:

– w 1911 roku wzniesiono niewielką neogotycką kaplicę, orientowaną na rzucie zbliżonym do kwadratu o boku 6,0m z dwuspadowym dachem siodłowym. Autor projektu nieznany.
– w latach 1914-1917 po wschodniej stronie w/w kaplicy wybudowano budynek kościoła wg projektu autoryzowanego inżyniera budowy Janusza Rypuszyńskiego

Czytaj dalej Planowana rewitalizacja Kościoła Parafialnego w Maszkienicach

Kapłani

Kapłani pracujący w parafii Maszkienice od czasu jej powstania – proboszczowie:

ks. Zalasiński Andrzej 1917 – 1951
ks. Bodura Józef 1951 – 1959
ks. Grabowski Józef 14 II 1959 – 23 XII 1959
ks. Cabaj Henryk 1959 – 1990
ks. Marcićkiewicz Marek 1990 – 1994
ks. Giera Józef 1994 – 2006
ks. Bajorek Krzysztof 2006 – 2012
ks. Nowak Grzegorz 2012 – obecnie

Działalność duszpasterska

  1. Grupy apostolskie

– LSO
– DSM: działa od – 2007
– PDMD: działa od – 2007
– Młodzieżowa grupa apostolska: działa od: 2006
– Rycerstwo Niepokalanej
– Róże żywego różańca

  1. Stowarzyszenia i ruchy katolickie

– Towarzystwo przyjaciół WSD w tarnowie: działa od: 2010, asystenci / moderatorzy / opiekunowie: ks. Proboszcz

  1. Inne działające przy parafii

– Caritas: działa od: 2007

  1. Chóry, schole działające przy parafii

– Chór parafialny: działa od 2007, odpowiedzialny, nagrody, konkursy itp: Organista