Ks. Marian Wołek TChr 1959 – 1992

Ks. Marian Wołek urodził się 27 V 1959r. w Maszkienicach. Chrzest Św. przyjął w dniu 13 VI 1959, w kościele parafialnym z rąk ówczesnego administratora ks. J. Grabowskiego. Do I Komunii Św. przygotował go ks. Henryk Cabaj. Lata dziecięce i szkolne spędził w domu rodzinnym położonym naprzeciwko kościoła parafialnego w Maszkienicach. W latach 1966 – 1974 uczęszczał do Szkoły Podstawowej w rodzinnej miejscowości. Sakrament Bierzmowania otrzymał w dniu 3 IV 1973 w pobliskim Szczepanowie poprzez posługę biskupa Piotra Bednarczyka. W latach 1974 – 1977 kontynuował naukę w Niższym Seminarium Karmelitów Bosych w Wadowicach. Ostatnią klasę licealną rozpoczął we wrześniu 1977 w poznańskim Liceum Ogólnokształcącym im. H. Modrzejewskiej, które ukończył złożeniem egzaminu maturalnego w maju 1978 roku. W tym samym czasie formację karmelitańską kontynuował w klasztorze Karmelitów na Wzgórzu św. Wojciecha w Poznaniu. W sierpniu 1978 został przyjęty do Towarzystwa Chrystusowego – zgromadzenia misyjnego dla Polonii Zagranicznej i rozpoczął w Domu Nowicjackim w Kiekrzu krótki okres aspirandatu, a następnie kanoniczny roczny nowicjat. Pierwszą profesję zakonną w złożył na ręce Przełożonego Generalnego Towarzystwa 29 IX 1979r. w Domu Nowicjackim w Kiekrzu, którą następnie kontynuował w Domu Głównym w Poznaniu.

W tym samym czasie kontynuował studia filozoficzno – teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym by przygotować się do pracy duszpasterskiej w duchu Towarzystwa. W roku 1984 złożył najpierw wieczystą a następnie dozgonną profesję we Wspólnocie Zakonnej i postanowił całkowicie poświęcić życie Bogu i w służbie Rodakom – Emigrantom. Studia teologiczne uwieńczył obroną pracy magisterskiej na Wydziale Teologicznym KUL w dniu 6 III 1985. W dniu 21 V 1985 przyjął w katedrze poznańskiej święcenia kapłańskie z rąk biskupa Z. Fortuniaka. Mszę świętą prymicyjną odprawił dnia 26 V 1985 w kościele parafialnym w Maszkienicach. Pierwszą jego placówką duszpasterską była parafia św. Ottona w Pyrzycach w której pracował do sierpnia 1987 roku a następnie parafia Ducha Świętego w Szczecinie do 1989. W roku 1989 został skierowany do pracy w duszpasterstwie polonijnym w prowincji niemiecko – włosko – holenderskiej w Polskiej Misji Katolickiej w Braunschweigu i od sierpnia 1991 w Kolonii. W styczniu 1992 roku na prośbę ks. bpa. Sz. Wesołego ks. M. Wołek rozpoczął przygotowania do pracy w duszpasterstwie polonijnym w Wiecznym Mieście – Rzymie. Niestety w tym samym czasie zdiagnozowano u niego nieuleczalną chorobę. Ksiądz Marian Wołek zmarł 27 IV 1992 w domu swoich krewnych w Maszkienicach i został pochowany na cmentarzu parafialnym w rodzinnej miejscowości.

Opracował: Wojciech Legutko

Ks. Janusz Machota SMA – Misjonarz Stowarzyszenia Misji Afrykańskich

Ks. Janusz Machota urodził się 14 VII 1970 roku w rodzinie Mariana i Alfredy z d. Pędrak. Chrzest oraz I Komunię Św. otrzymał z rąk ks. Henryka Cabaja. Dzieciństwo i lata szkolne spędził w rodzinnych Maszkienicach .W roku 1977 rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej w Maszkienicach, którą ukończył osiem lat później w roku 1985. Następnie edukację kontynuował w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Anioła (obecnie Jana Pawła II) przy ul. Cypriana Kamila Norwida w Tarnowie – Mościcach, które ukończył złożeniem egzaminu dojrzałości w roku 1989. W tym samym roku wstąpił do Stowarzyszenia Misji Afrykańskich (SMA). Z uwagi na to, że SMA nie posiadało wówczas domu formacyjnego, w latach 1989 – 1991 studiował na kierunku filozoficznym w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach. W latach 1991 – 1992 zamieszkał w domu formacyjnym w Borzęcinie Dużym k/ Warszawy gdzie przygotowywał się do podjęcia pracy misyjnej oraz kontynuował studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie. W latach 1992 – 1993 odbył praktykę duszpasterską w Kairze (Egipt) w ramach specyficznego programu ukierunkowanego na zapoznanie się z religią Islamu. Następnie w latach 1993 – 1994 przeszedł przez rok duchowy czyli tradycyjny nowicjat w Zinzwald we Francji.

W 1994 roku wyjechał do Kenii gdzie do roku 1998 studiował teologię w SMA Formation House i Tangaza College w Nairobi. Zakres studiów obejmował również kierunki wymagane do otrzymania święceń kapłańskich z ukierunkowaniem na nauczanie przedmiotów misjologii, religiologii, antropologii misyjnej, nauki języków obcych. Po ukończeniu studiów w marcu 1998 odbył 3 miesięczny staż diakoński w Wybrzeżu Kości Słoniowej. Dnia 27 VI 1998 w katedrze tarnowskiej otrzymał święcenia kapłańskie z rąk ówczesnego ordynariusza diecezji tarnowskiej biskupa Wiktora Skworca. Mszę świętą prymicyjną odprawił w kościele parafialnym w Maszkienicach w dniu 28 VI 1998. W latach 1998 – 2004 pracował jako animator powołaniowy i misyjny oraz radca Rady Dystryktu Polskiego dla Fundacji Polskiej SMA z siedzibą w Borzęcinie Dużym k/ Warszawy. Od roku 2004 mieszka i pracuje w Tanzanii. Dotychczasowy przebieg pracy misyjno – duszpasterskiej:

Wikariusz – Misja Bugisi / diecezja Shinynga / Tanzania 2004 – 2005

Proboszcz – Misja Bugisi / diecezja Shinynga / Tanzania 2005 – 2010

Przełożony Regionalny SMA – Tanzania – z siedzibą w Mwanzie / Tanzania – 2010 – do dnia dzisiejszego.

Opracował: Wojciech Legutko

Kapłani Rodacy – Parafia Maszkienice

Na przestrzeni dekad w parafii Maszkienice nie było wiele zrealizowanych powołań kapłańskich. Przyczyny małej liczby powołań są na pewno złożone ale celem tego tekstu nie jest analizowanie takiego stanu rzeczy ale przybliżenie sylwetek osób, które słysząc kiedyś słowa „Pójdź za Mną” podjęły wezwanie Mistrza poświęcając swoje życie pracy duszpasterskiej, która w zależności od charyzmatu przybierała formy pracy misyjnej lub we wspólnotach diecezjalnych w Polsce i na Świecie. W dotychczasowej stuletniej historii z parafii Maszkienice wyszło jak dotąd siedem (7) powołań kapłańskich. Pierwszym kapłanem pochodzącym z tutejszej parafii był ksiądz Jan Chmioła, który został wyświęcony w roku 1932. Przez następne pół wieku parafia nie wydała księdza spośród kolejnych roczników młodzieży wybierającej drogę życiową. Przełom nastąpił w roku 1985, kiedy święcenia kapłańskie otrzymał alumn Marian Wołek ze Zgromadzenia Zakonnego Towarzystwa Chrystusowego. Najwięcej powołań kapłańskich w Maszkienicach przypadło na dekadę lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Święcenia kapłańskie otrzymali wówczas ks. Marek Wielgosz, ks. Bogdan Szkodny, ks. Krzysztof Kita, ks. Janusz Machota i w roku 2002 nowego wieku ks. Mieczysław Kita.

Poniżej lista księży rodaków w chronologicznym porządku według roku wyświęcenia do kapłaństwa:

Ks. Jan Chmioła – 1932
Ks. Marian Wołek – 1985
Ks. Marek Wielgosz – 1992
Ks. Bogdan Szkodny – 1993
Ks. Krzysztof Kita – 1997
Ks. Janusz Machota – 1998
Ks. Mieczysław Kita – 2002

Ks. Jan Chmioła 1907 -1967 Urodził się 25 X 1907 w Maszkienicach w rodzinie Jana i Walerii z d. Gibała. Ukończył II Gimnazjum w Tarnowie złożeniem egzaminu maturalnego w roku 1927. W Tarnowie również studiował teologię. 26 III 1932 przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Leona Wałęgi. Pracował w następujących placówkach duszpasterskich: Lubcza od 2 V 1932, Czermna od 29 X 1934, Mała od II 1935, Siedliska Bogusz od 16 IV 1935, Gorzejowa od 1941 Wikary Eksponowany, Dobrków od 1 II 1945 Wikary Substytut( odwołany 10 II tego roku),Przedbórz od 08 VI 1946 Proboszcz, Zalipie od 29 VII 1951 – 1959 Proboszcz. Od roku 1960 był rezydentem Domu Księży Emerytów w Tarnowie. Zmarł 30 I 1967 w Tarnowie i został pochowany na cmentarzu parafialnym w rodzinnych Maszkienicach.

Opracował: Wojciech Legutko

Źródła: Słownik Biograficzny Kapłanów Diecezji Tarnowskiej 1786 – 1985: Ks. Adam Nowak