Ks. Marian Wołek TChr 1959 – 1992

Ks. Marian Wołek urodził się 27 V 1959r. w Maszkienicach. Chrzest Św. przyjął w dniu 13 VI 1959, w kościele parafialnym z rąk ówczesnego administratora ks. J. Grabowskiego. Do I Komunii Św. przygotował go ks. Henryk Cabaj. Lata dziecięce i szkolne spędził w domu rodzinnym położonym naprzeciwko kościoła parafialnego w Maszkienicach. W latach 1966 – 1974 uczęszczał do Szkoły Podstawowej w rodzinnej miejscowości. Sakrament Bierzmowania otrzymał w dniu 3 IV 1973 w pobliskim Szczepanowie poprzez posługę biskupa Piotra Bednarczyka. W latach 1974 – 1977 kontynuował naukę w Niższym Seminarium Karmelitów Bosych w Wadowicach. Ostatnią klasę licealną rozpoczął we wrześniu 1977 w poznańskim Liceum Ogólnokształcącym im. H. Modrzejewskiej, które ukończył złożeniem egzaminu maturalnego w maju 1978 roku. W tym samym czasie formację karmelitańską kontynuował w klasztorze Karmelitów na Wzgórzu św. Wojciecha w Poznaniu. W sierpniu 1978 został przyjęty do Towarzystwa Chrystusowego – zgromadzenia misyjnego dla Polonii Zagranicznej i rozpoczął w Domu Nowicjackim w Kiekrzu krótki okres aspirandatu, a następnie kanoniczny roczny nowicjat. Pierwszą profesję zakonną w złożył na ręce Przełożonego Generalnego Towarzystwa 29 IX 1979r. w Domu Nowicjackim w Kiekrzu, którą następnie kontynuował w Domu Głównym w Poznaniu.

Czytaj dalej Ks. Marian Wołek TChr 1959 – 1992

Ks. Janusz Machota SMA – Misjonarz Stowarzyszenia Misji Afrykańskich

Ks. Janusz Machota urodził się 14 VII 1970 roku w rodzinie Mariana i Alfredy z d. Pędrak. Chrzest oraz I Komunię Św. otrzymał z rąk ks. Henryka Cabaja. Dzieciństwo i lata szkolne spędził w rodzinnych Maszkienicach .W roku 1977 rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej w Maszkienicach, którą ukończył osiem lat później w roku 1985. Następnie edukację kontynuował w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Anioła (obecnie Jana Pawła II) przy ul. Cypriana Kamila Norwida w Tarnowie – Mościcach, które ukończył złożeniem egzaminu dojrzałości w roku 1989. W tym samym roku wstąpił do Stowarzyszenia Misji Afrykańskich (SMA). Z uwagi na to, że SMA nie posiadało wówczas domu formacyjnego, w latach 1989 – 1991 studiował na kierunku filozoficznym w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach. W latach 1991 – 1992 zamieszkał w domu formacyjnym w Borzęcinie Dużym k/ Warszawy gdzie przygotowywał się do podjęcia pracy misyjnej oraz kontynuował studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie. W latach 1992 – 1993 odbył praktykę duszpasterską w Kairze (Egipt) w ramach specyficznego programu ukierunkowanego na zapoznanie się z religią Islamu. Następnie w latach 1993 – 1994 przeszedł przez rok duchowy czyli tradycyjny nowicjat w Zinzwald we Francji.

Czytaj dalej Ks. Janusz Machota SMA – Misjonarz Stowarzyszenia Misji Afrykańskich

Ks. Marek Marcićkiewicz – Proboszcz Parafii Maszkienice 1990 – 1994

Ks. mgr. Marek Marcićkiewicz urodził się 17 X 1950 Rzochowie k/ Mielca (dzisiaj dzielnica miasta) w rolniczej rodzinie Emila i Marii z d. Kacała. Został ochrzczony dnia 29 X w kościele parafialnym p. w. św. Marka Ewngelisty. Szkołę podstawową ukończył w rodzinnym Rzochowie a następnie edukację kontynuował w Technikum Mechanicznym w Mielcu, które ukończył złożeniem egzaminu maturalnego. We wrześniu 1972 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, gdzie rozpoczął studia teologiczne które ukończył w roku 1978 uzyskujac tytuł magistra teologii w zakresie Historii Kościoła. W dniu 28 V 1978 w katedrze tarnowskiej otrzymał święcenia kapłańskie z rąk ówczesnego ordynariusza diecezji biskupa Jerzego Ablewicza. Jako wikary pracował w parafii Zalasowa (1978 – 1981). Dnia 1 VII 1981 otrzymał aplikatę na wikariat w parafii św. Jakuba w Brzesku gdzie pełnił również obowiązki katechety młodzieży z Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Początkowo nauczanie odbywało się w sali katechetycznej na plebani a później w budynku katechetycznym im. bł. Karoliny Kózkówny. W grudniu 1982 roku przejmuje funkcję Kapelana w brzeskim szpitalu po ks. Janie Majerskim oddelegowanym przez przełożonych na funkcję proboszcza parafii w Małastowie. W styczniu 1983 oddano do użytku nowy budynek szpitala i księdzu Markowi przypadło w udziale urządzenie kaplicy szpitalnej oraz zorganizowanie służby liturgicznej. Posługę kapelana chorych w brzeskim szpitalu im. J. Rydygiera pełnił do maja 1990 roku. Dnia 31 III 1990 zmarł w Tarnowie długoletni ordynariusz diecezji tarnowskiej biskup Jerzy Ablewicz.

Czytaj dalej Ks. Marek Marcićkiewicz – Proboszcz Parafii Maszkienice 1990 – 1994

Ks. Józef Grabowski – Administrator Parafii Maszkienice 14.II.1959 – 23.XII.1959

Ks. Józef Grabowski urodził się 17 XII 1935 w Łopuchowej – dzisiaj administracyjna część Łączek Kucharskich – miejscowości leżącej na rzeką Wielopolką w powiecie ropczycko – sędziszowskim na Pogórzu Karpackim, w rodzinie Piotra i Wiktorii z d. Zegar. Ochrzczony został w kościele p. w. św. Bartłomieja w rodzinnej parafii Łączki Kucharskie.

W okresie okupacji niemieckiej uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Łopuchowej przeniesionej od roku 1941 za zgodą właściciela ziemskiego Stanisława Mielczarka do dwóch salek jego dworku, z dawnego drewnianego budynku szkolnego przeznaczonego wówczas do stacjonowania przemieszczających się w wyniku działań wojennych wojsk najpierw niemieckich a następnie radzieckich.

Czytaj dalej Ks. Józef Grabowski – Administrator Parafii Maszkienice 14.II.1959 – 23.XII.1959