Pan Jezus w tajemnicy przemienienia i Miłosierdzia