Ks. Marek Marcićkiewicz – Proboszcz Parafii Maszkienice 1990 – 1994

Ks. mgr. Marek Marcićkiewicz urodził się 17 X 1950 Rzochowie k/ Mielca (dzisiaj dzielnica miasta) w rolniczej rodzinie Emila i Marii z d. Kacała. Został ochrzczony dnia 29 X w kościele parafialnym p. w. św. Marka Ewngelisty. Szkołę podstawową ukończył w rodzinnym Rzochowie a następnie edukację kontynuował w Technikum Mechanicznym w Mielcu, które ukończył złożeniem egzaminu maturalnego. We wrześniu 1972 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, gdzie rozpoczął studia teologiczne które ukończył w roku 1978 uzyskujac tytuł magistra teologii w zakresie Historii Kościoła. W dniu 28 V 1978 w katedrze tarnowskiej otrzymał święcenia kapłańskie z rąk ówczesnego ordynariusza diecezji biskupa Jerzego Ablewicza. Jako wikary pracował w parafii Zalasowa (1978 – 1981). Dnia 1 VII 1981 otrzymał aplikatę na wikariat w parafii św. Jakuba w Brzesku gdzie pełnił również obowiązki katechety młodzieży z Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Początkowo nauczanie odbywało się w sali katechetycznej na plebani a później w budynku katechetycznym im. bł. Karoliny Kózkówny. W grudniu 1982 roku przejmuje funkcję Kapelana w brzeskim szpitalu po ks. Janie Majerskim oddelegowanym przez przełożonych na funkcję proboszcza parafii w Małastowie. W styczniu 1983 oddano do użytku nowy budynek szpitala i księdzu Markowi przypadło w udziale urządzenie kaplicy szpitalnej oraz zorganizowanie służby liturgicznej. Posługę kapelana chorych w brzeskim szpitalu im. J. Rydygiera pełnił do maja 1990 roku. Dnia 31 III 1990 zmarł w Tarnowie długoletni ordynariusz diecezji tarnowskiej biskup Jerzy Ablewicz.

Czytaj dalej

Ks. Józef Grabowski – Administrator Parafii Maszkienice 14.II.1959 – 23.XII.1959

Ks. Józef Grabowski urodził się 17 XII 1935 w Łopuchowej – dzisiaj administracyjna część Łączek Kucharskich – miejscowości leżącej na rzeką Wielopolką w powiecie ropczycko – sędziszowskim na Pogórzu Karpackim, w rodzinie Piotra i Wiktorii z d. Zegar. Ochrzczony został w kościele p. w. św. Bartłomieja w rodzinnej parafii Łączki Kucharskie. W okresie okupacji niemieckiej uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Łopuchowej przeniesionej od roku 1941 za zgodą właściciela ziemskiego Stanisława Mielczarka do dwóch salek jego dworku, z dawnego drewnianego budynku szkolnego przeznaczonego wówczas do stacjonowania przemieszczających się w wyniku działań wojennych wojsk najpierw niemieckich a następnie radzieckich.

Czytaj dalej

Wspomnienie Ks. mgr. Józefa Giery – Proboszcza Parafii Maszkienice w latach 1994 – 2006

Ks. mgr Józef Giera urodził się 22 VIII 1936 w Łęce Szczucińskiej k/ Szczucina, jako syn Władysława i Marii z d. Furgał. Szkołę podstawową ukończył w Szczucinie a następnie edukację kontynuował w Technikum Administracji Gospodarczej, które ukończył złożeniem egzaminu maturalnego w roku 1953. Dnia 18 IX 1954 po osiągnięciu wymaganego wieku osiemnastu (18) lat wstępuje do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie i rozpoczyna studia teologiczne. Sześć lat później, po ukończeniu studiów uzyskuje tytuł magistra i dnia 26 VI 1960 w Tarnowie otrzymuje święcenia kapłańskie z rąk ks. biskupa Karola Pękali. W tym samym czasie otrzymuje propozycję podjęcia pracy naukowej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, jednak podejmuje decyzję, że swoje powołanie będzie realizował w pracy duszpasterskiej. Jako wikary pracował w następujących parafiach: Moszczenica (1960 – 1962), Biecz (1962 – 1976), Bochnia – parafia św. Mikołaja (1976 – 1984). W Bieczu oraz Bochni był również Katechetą Szkół Średnich.

Czytaj dalej

Wspomnienie Ks. Józefa Bodury Proboszcza Parafii Maszkienice w latach 1951 – 1959

Ks. Józef Jan Bodura urodził się 5 I 1915 w Łoniowej, parafia Porąbka Uszewska, dekanat Wojnicz w rolniczej rodzinie Jana Bodury i Marii z d. Musiał. Szkołę podstawową ukończył w rodzinnej miejscowości. Następnie edukację kontynuował w gimnazjum w Brzesku gdzie w roku 1935 złożył egzamin maturalny. Studia Teologiczne rozpoczął w Tarnowie. Po wybuchu wojny kontynuował w Błoniu k/ Tarnowa i tam w kaplicy przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Edwarda Komara dnia 31 III 1940 roku. Jako wikary pracował w następujących parafiach: Jastrząbka Stara (1940 – 1942), Lubzina (1942 – 1944), Borowa (1944 – 1947), Jadowniki Podgórne (1947 – 1951).

Czytaj dalej