XIX Niedziela zwykła 12.VIII.2018r.

1. Przeżywamy dzisiaj XIX Niedzielę zwykłą. Msze św. 7.00, 10.00 i 15.00. W tym tygodniu w liturgii kościoła wspominamy: wtorek – św. Maksymiliana Kolbego. Środa – uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Msze św. 7.00, 9.30 i 11.00. Po każdej Mszy św. poświęcenie ziół, a na Mszy św. o godz. 11.00 wieńca żniwnego jako wyraz wdzięczności Bogu i Matce Najświętszej za szczęśliwe tegoroczne zbiory. Piątek – św. Jacka.

2. W tym tygodniu: w czwartek o godz. 18.00 Msza św. oraz nowenna do Jezusa przemienionego. W sobotę po Mszy św. o godz. 7.00 koronka do Jezusa Miłosiernego z racji 18-tego dnia miesiąca, w podziękowaniu za czas nawiedzenia obrazu Jezusa Miłosiernego wraz z relikwiami św. Faustyny i św. Jana Pawła II. Składka w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na zakupienie paliwa na nowy sezon grzewczy.

3. W piątek z tarnowa wyrusza piesza pielgrzymka na jasną górę. W naszych modlitwach pamiętajmy o pielgrzymach, szczególnie z naszej wspólnoty parafialnej.

4. W tym tygodniu Msze święte: poniedziałek, wtorek, piątek, sobota godz. 7.00, środa godz. 7.00, 9.30 i 11.00, czwartek godz. 7.00 i 18.00.

30 lat Maszkienickiej Plebani 1984 – 2014

Data 06.07.2014 przypomina dzień w którym równo 3 dekady temu w 1984 ówczesny proboszcz parafii ks. mgr. Henryk Cabaj (1915 – 1991) rozpoczął budowę nowej plebani. Myśl wybudowania nowej plebani narodziła się w połowie lat siedemdziesiątych XX wieku. Nie bez znaczenia był fakt, że została ona życzliwie przyjęta przez biskupa Piotra Bednarczyka podczas wizytacji kanonicznej parafii w czerwcu 1976 roku. Ponieważ w drugiej dekadzie lat siedemdziesiątych prowadzono wiele innych prac wewnątrz i wokół Kościoła do idei budowy plebani ks. Henryk Cabaj wrócił dopiero w roku 1981 kiedy zaczęto gromadzić materiały budowlane. Środki pieniężne na zakup materiałów pochodziły ze składek wiernych, pożyczek od życzliwych ludzi i z osobistych oszczędności inicjatora budowy. W tym miejscu należy przypomnieć, że rok 1981 to w Polsce czas katastrofalnego kryzysu gospodarczego a zdobycie jakiegokolwiek materiału graniczyło dosłownie i w przenośni z cudem.

Czytaj dalej

30.VI.2014 Stulecie Rozpoczęcia Budowy Kościoła w Maszkienicach 1914 – 1916 cz. II

W obecnym roku mija 100 lat od rozpoczęcia w roku 1914 budowy neogotyckiego Kościoła parafialnego w Maszkienicach. Jest to więc stosowna okazja aby dzisiaj przybliżyć to wiekopomne dzieło maszkienickiej społeczności u progu XX wieku. Proces wybudowania Kościoła w kształcie jaki znamy obecnie (2014) składał się z dwóch etapów, którego pierwszym była przebudowa starego budynku Szkoły Ludowej i adaptacja na kaplicę dla potrzeb sprawowania kultu w roku 1910. Temu etapowi była poświęcona część I opublikowana na stronie parafialnej w marcu bieżącego roku. Nawiązując do tła historycznego należy przypomnieć, że u progu XX wieku odnotowano wielki trend w kierunku budowania Kościołów murowanych w wielu miejscowościach także naszej okolicy, niestety również kosztem rozbiórki starych drewnianych świątyń jak np. w Porąbce Uszewskiej i Jadownikach. Powstawały zatem nowe Kościoły w Porąbce Uszewskiej, Jadownikach, Bielczy a w Szczepanowie w bryłę nowej świątyni po mistrzowsku wkomponowano stary Kościół p.w. Św Marii Magadaleny zwany długoszowskim. Nie inaczej było w Maszkienicach gdzie w roku 1914 powołano Komitet Budowy Kościoła w skład którego weszły między innymi następujące osoby Józef Drąg – Wójt, Maciej Kita, Jędrzej Skokon, Michał Boryczka, Józef Kłos. W roku 1914 ówczesny biskup diecezjalny Leon Wałęga zezwolił na dobudowanie od strony wschodniej do istniejacej już kaplicy mszalnej w Maszkienicach nowego Kościoła.

Czytaj dalej

Renowacja Nagrobka Anny i Andrzeja Skokonów – Fundatorów Kościoła

Nagrobek Anny i Andrzeja Skokonów fundatorów kościoła parafialnego w Maszkienicach został w ostatnich tygodniach odnowiony. O odnowienie nagrobka, przyniszczonego z upływem czasu zwróciła się do rady parafialnej rodzina fundatorów. Rada parafialna podjęła jednogłośnie uchwałę o wykonaniu prac renowacyjnych na nagrobku dobrodziejów kościoła i parafii w Maszkienicach. Prace renowacyjne zostały wykonane nieodpłatnie w miejscowym zakładzie kamieniarskim pana Szostaka.

Czytaj dalej