Działalność duszpasterska

  1. Grupy apostolskie

– LSO: liczba członków: 25, odpowiedzialny: ks. Proboszcz
– DSM: działa od: 2007, Liczba członków: 20, odpowiedzialny: ks. Edward Bryła
– PDMD: działa od: 2007, Liczba członków: 35, odpowiedzialny: ks. Proboszcz
– Młodzieżowa grupa apostolska: działa od: 2006, liczba członków: 15, odpowiedzialny: ks. Proboszcz
– Rycerstwo Niepokalanej: liczba członków: 45, odpowiedzialny ks. Edward Bryła
– Róże żywego różańca: liczba członków: 240, odpowiedzialny ks. Edward Bryła

  1. Stowarzyszenia i ruchy katolickie

– Towarzystwo przyjaciół WSD w tarnowie: działa od: 2010, liczba członków: 35, Asystenci / Moderatorzy / Opiekunowie: ks. Proboszcz

  1. Inne działające przy parafii

– Caritas: działa od: 2007, liczba członków: 12, odpowiedzialny: ks. Proboszcz

  1. Chóry, schole działające przy parafii

– Chór parafialny: działa od 2007, liczba członków: 35, odpowiedzialny, nagrody, konkursy itp: Organista