Ostatnio w Parafii

 • 1. Przeżywamy dzisiaj V Niedzielę Zwykłą. Msze święte godzina 7.00, 10.00, 11.30 i 15.00. Wszystkim Solenizantom nadchodzącego tygodnia składamy serdeczne życzenia, błogosławieństwa Bożego oraz opieki swoich patronów.

  2. W tym tygodniu: W środę posypanie głów popiołem na rozpoczęcie Wielkiego Postu. Msze święte o godzinie 7.00, 10.00 i 17.00. Przed Mszą świętą o godzinie 17.00, Nowenna do Świętego Józefa, oraz Najświętszej Maryi Panny. W tym dniu obowiązuje post ścisły i abstynencja. Od środy popielcowej rozpoczyna się Okres Komunii Wielkanocnej. Składka w tym dniu przeznaczona będzie na cele charytatywne. Od Popielca do Pierwszej Niedzieli Wielkiego Postu przypadają kwartalne dni modlitw o ducha pokuty. W czwartek o godzinie 17.00 Msza święta, oraz Nowenna do Jezusa Przemienionego. W tym dniu obchodzony jest Światowy Dzień Chorego. Główne Uroczystości w naszym regionie odbędą się w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny z Lourdes w Porąbce Uszewskiej. Więcej informacji na plakacie w gablocie przy kościele.

  3. Droga Krzyżowa przez czas Wielkiego Postu w piątek o godzinie 17.00 i 19.00, a po niej Msza święta.

  4. Przez okres Wielkiego Postu Nabożeństwo Gorzkich Żali w Niedzielę po Mszy świętej o godzinie 7.00, 10.00 i po południu o godzinie 14.30.

  5. W czwartek w salce o godzinie 16.00 spotkanie Służby Maryjnej oraz zbiórka ministrantów i lektorów.

  6. W tym tygodniu Msze święte: poniedziałek, wtorek, sobota godzina 7.00, środa godzina 7.00, 10.00 i 17.00, czwartek godzina 7.00 i 17.00, piątek godzina 7.00, 17.00 i 19.00.

 • Data  06.07.2014 przypomina dzień w którym równo 3 dekady temu  w 1984 ówczesny proboszcz  parafii ks. mgr Henryk Cabaj ( 1915-1991) rozpoczął budowę nowej plebani .Myśl  wybudowania nowej plebani narodziła się w połowie lat siedemdziesiątych XX wieku.Nie bez znaczenia był fakt ,że  została ona życzliwie przyjęta przez biskupa Piotra Bednarczyka  podczas wizytacji kanonicznej parafii  w czerwcu 1976 roku. Ponieważ w drugiej dekadzie lat siedemdziesiątych prowadzono wiele innych prac wewnątrz i wokół Kościoła do idei budowy plebani  ks.Henryk Cabaj wrócił  dopiero w roku 1981 kiedy zaczęto gromadzić materiały budowlane. Środki pieniężne na zakup materiałów  pochodziły ze składek wiernych, pożyczek od życzliwych ludzi i z osobistych  oszczędności inicjatora budowy. W tym miejscu należy przypomnieć, że rok 1981 to w Polsce czas katastrofalnego kryzysu gospodarczego  a zdobycie jakiegokolwiek materiału graniczyło dosłownie i w przenośni z cudem.Trzeba było wiele odwagi , samozaparcia i pielgrzymek do urzędniczych drzwi  żeby  uzyskać materiały potrzebne do rozpoczęcia budowy .Pomimo tych trudności jeszcze tego samego roku udało się zakupić drzewo na szalunki i cały dach , które obrobiono na placu przed Kościołem , złożono i zabezpieczono na długie lata.

  Czytaj więcej

 • W obecnym roku mija 100 lat od rozpoczęcia w roku 1914 budowy neogotyckiego Kościoła parafialnego w Maszkienicach. Jest to więc stosowna okazja aby dzisiaj przybliżyć to wiekopomne dzieło maszkienickiej społeczności u progu XX wieku. Proces wybudowania Kościoła w kształcie jaki znamy obecnie ( 2014 ) składał się z dwóch etapów, którego pierwszym była przebudowa starego budynku Szkoły Ludowej i adaptacja na kaplicę dla potrzeb sprawowania kultu w roku 1910. Temu etapowi była poświęcona część I opublikowana na stronie parafialnej w marcu bieżącego roku. Nawiązując do tła historycznego należy przypomnieć ,że u progu XX wieku odnotowano wielki trend w kierunku budowania Kościołów murowanych w wielu miejscowościach także naszej okolicy, niestety również kosztem rozbiórki starych drewnianych świątyń jak np. w Porąbce Uszewskiej i Jadownikach. Powstawały zatem nowe Kościoły w Porąbce Uszewskiej , Jadownikach, Bielczy a w Szczepanowie w bryłę nowej świątyni po mistrzowsku wkomponowano stary Kościół p.w.Św Marii Magadaleny zwany długoszowskim. Nie inaczej było w Maszkienicach gdzie w roku 1914 powołano Komitet Budowy Kościoła w skład którego weszły między innymi następujące osoby Józef Drąg-Wójt ,Maciej Kita , Jędrzej Skokon,Michał Boryczka ,Józef Kłos. W roku 1914 ówczesny biskup diecezjalny Leon Wałęga zezwolił na dobudowanie od strony wschodniej do istniejacej już kaplicy mszalnej w Maszkienicach nowego Kościoła.

  Czytaj więcej