Ostatnio w Parafii

 • 1. Przeżywamy dzisiaj IV Niedzielę Adwentu. Porządek nabożeństw jak w każdą Niedzielę. Msze święte godzina 7.00, 10.00 i 15.00. W środę Wigilia Narodzenia Pańskiego. Pasterka o godzinie 24.00. Składka w czasie pasterki przeznaczona będzie na Fundusz Ochrony Życia. W czwartek Uroczystość Narodzenia Pańskiego. Msze święte godzina 7.00, 9.30 i 11.00. W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy: Piątek – Święto Świętego Szczepana, pierwszego Męczennika. Porządek Mszy świętej godzina 7.00, 9.30 i 11.00. Po każdej Mszy świętej poświęcenie owsa ku czci Świętego Szczepana. Składka przeznaczona będzie na KUL i PAT. Na Mszy o godzinie 11.00 uroczyste rozesłanie kolędników misyjnych, którzy wyruszą do naszych rodzin w sobotę 27 grudnia. Sobota – Święto Świętego Jana, Apostoła i Ewangelisty. Po Mszy świętej poświecenie wina ku czci Świętego Jana. W przyszłą Niedzielę – Święto Najświętszej Rodziny – Jezusa, Maryi i Józefa. Msze święte godzina 7.00, 9.30 i 11.00. Wszystkim Solenizantom nadchodzącego tygodnia składamy serdeczne życzenia, błogosławieństwa Bożego oraz opieki swoich patronów.

  2. W tym tygodniu: W poniedziałek o godzinie 17.00 Msza święta, oraz Nabożeństwo ku czci Świętej Rity. We wtorek od godziny 8.30 wyjazd do chorych przed Świętami Bożego Narodzenia, Nowym Rokiem i pierwszym piątkiem stycznia. Następny wyjazd do chorych będzie w pierwszy piątek lutego.

  Czytaj więcej

 • Data  06.07.2014 przypomina dzień w którym równo 3 dekady temu  w 1984 ówczesny proboszcz  parafii ks. mgr Henryk Cabaj ( 1915-1991) rozpoczął budowę nowej plebani .Myśl  wybudowania nowej plebani narodziła się w połowie lat siedemdziesiątych XX wieku.Nie bez znaczenia był fakt ,że  została ona życzliwie przyjęta przez biskupa Piotra Bednarczyka  podczas wizytacji kanonicznej parafii  w czerwcu 1976 roku. Ponieważ w drugiej dekadzie lat siedemdziesiątych prowadzono wiele innych prac wewnątrz i wokół Kościoła do idei budowy plebani  ks.Henryk Cabaj wrócił  dopiero w roku 1981 kiedy zaczęto gromadzić materiały budowlane. Środki pieniężne na zakup materiałów  pochodziły ze składek wiernych, pożyczek od życzliwych ludzi i z osobistych  oszczędności inicjatora budowy. W tym miejscu należy przypomnieć, że rok 1981 to w Polsce czas katastrofalnego kryzysu gospodarczego  a zdobycie jakiegokolwiek materiału graniczyło dosłownie i w przenośni z cudem.Trzeba było wiele odwagi , samozaparcia i pielgrzymek do urzędniczych drzwi  żeby  uzyskać materiały potrzebne do rozpoczęcia budowy .Pomimo tych trudności jeszcze tego samego roku udało się zakupić drzewo na szalunki i cały dach , które obrobiono na placu przed Kościołem , złożono i zabezpieczono na długie lata.

  Czytaj więcej

 • W obecnym roku mija 100 lat od rozpoczęcia w roku 1914 budowy neogotyckiego Kościoła parafialnego w Maszkienicach. Jest to więc stosowna okazja aby dzisiaj przybliżyć to wiekopomne dzieło maszkienickiej społeczności u progu XX wieku. Proces wybudowania Kościoła w kształcie jaki znamy obecnie ( 2014 ) składał się z dwóch etapów, którego pierwszym była przebudowa starego budynku Szkoły Ludowej i adaptacja na kaplicę dla potrzeb sprawowania kultu w roku 1910. Temu etapowi była poświęcona część I opublikowana na stronie parafialnej w marcu bieżącego roku. Nawiązując do tła historycznego należy przypomnieć ,że u progu XX wieku odnotowano wielki trend w kierunku budowania Kościołów murowanych w wielu miejscowościach także naszej okolicy, niestety również kosztem rozbiórki starych drewnianych świątyń jak np. w Porąbce Uszewskiej i Jadownikach. Powstawały zatem nowe Kościoły w Porąbce Uszewskiej , Jadownikach, Bielczy a w Szczepanowie w bryłę nowej świątyni po mistrzowsku wkomponowano stary Kościół p.w.Św Marii Magadaleny zwany długoszowskim. Nie inaczej było w Maszkienicach gdzie w roku 1914 powołano Komitet Budowy Kościoła w skład którego weszły między innymi następujące osoby Józef Drąg-Wójt ,Maciej Kita , Jędrzej Skokon,Michał Boryczka ,Józef Kłos. W roku 1914 ówczesny biskup diecezjalny Leon Wałęga zezwolił na dobudowanie od strony wschodniej do istniejacej już kaplicy mszalnej w Maszkienicach nowego Kościoła.

  Czytaj więcej