Działalność duszpasterska

  1. Grupy apostolskie

– LSO
– DSM: działa od – 2007
– PDMD: działa od – 2007
– Młodzieżowa grupa apostolska: działa od: 2006
– Rycerstwo Niepokalanej
– Róże żywego różańca

  1. Stowarzyszenia i ruchy katolickie

– Towarzystwo przyjaciół WSD w tarnowie: działa od: 2010, asystenci / moderatorzy / opiekunowie: ks. Proboszcz

  1. Inne działające przy parafii

– Caritas: działa od: 2007

  1. Chóry, schole działające przy parafii

– Chór parafialny: działa od 2007, odpowiedzialny, nagrody, konkursy itp: Organista