Ks. Janusz Machota SMA – Misjonarz Stowarzyszenia Misji Afrykańskich

Ks. Janusz Machota urodził się 14 VII 1970 roku w rodzinie Mariana i Alfredy z d. Pędrak. Chrzest oraz I Komunię Św. otrzymał z rąk ks. Henryka Cabaja. Dzieciństwo i lata szkolne spędził w rodzinnych Maszkienicach .W roku 1977 rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej w Maszkienicach, którą ukończył osiem lat później w roku 1985. Następnie edukację kontynuował w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Anioła (obecnie Jana Pawła II) przy ul. Cypriana Kamila Norwida w Tarnowie – Mościcach, które ukończył złożeniem egzaminu dojrzałości w roku 1989. W tym samym roku wstąpił do Stowarzyszenia Misji Afrykańskich (SMA). Z uwagi na to, że SMA nie posiadało wówczas domu formacyjnego, w latach 1989 – 1991 studiował na kierunku filozoficznym w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach. W latach 1991 – 1992 zamieszkał w domu formacyjnym w Borzęcinie Dużym k/ Warszawy gdzie przygotowywał się do podjęcia pracy misyjnej oraz kontynuował studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie. W latach 1992 – 1993 odbył praktykę duszpasterską w Kairze (Egipt) w ramach specyficznego programu ukierunkowanego na zapoznanie się z religią Islamu. Następnie w latach 1993 – 1994 przeszedł przez rok duchowy czyli tradycyjny nowicjat w Zinzwald we Francji.

W 1994 roku wyjechał do Kenii gdzie do roku 1998 studiował teologię w SMA Formation House i Tangaza College w Nairobi. Zakres studiów obejmował również kierunki wymagane do otrzymania święceń kapłańskich z ukierunkowaniem na nauczanie przedmiotów misjologii, religiologii, antropologii misyjnej, nauki języków obcych. Po ukończeniu studiów w marcu 1998 odbył 3 miesięczny staż diakoński w Wybrzeżu Kości Słoniowej. Dnia 27 VI 1998 w katedrze tarnowskiej otrzymał święcenia kapłańskie z rąk ówczesnego ordynariusza diecezji tarnowskiej biskupa Wiktora Skworca. Mszę świętą prymicyjną odprawił w kościele parafialnym w Maszkienicach w dniu 28 VI 1998. W latach 1998 – 2004 pracował jako animator powołaniowy i misyjny oraz radca Rady Dystryktu Polskiego dla Fundacji Polskiej SMA z siedzibą w Borzęcinie Dużym k/ Warszawy. Od roku 2004 mieszka i pracuje w Tanzanii. Dotychczasowy przebieg pracy misyjno – duszpasterskiej:

Wikariusz – Misja Bugisi / diecezja Shinynga / Tanzania 2004 – 2005

Proboszcz – Misja Bugisi / diecezja Shinynga / Tanzania 2005 – 2010

Przełożony Regionalny SMA – Tanzania – z siedzibą w Mwanzie / Tanzania – 2010 – do dnia dzisiejszego.

Opracował: Wojciech Legutko

Źródło: ks. Janusz Machota