Rewitalizacja Kościoła Parafialnego w Maszkienicach

Od kilku lat trwa odnowa przedmiotów będących istotnymi elementami wystroju wnętrza kościoła parafialnego w Maszkienicach. Rewitalizacja kościoła parafialnego oraz jego wyposażenia została zainicjowana w roku 2007. Neogotycki kościół w Maszkienicach został najpierw wpisany w rejestr zabytków przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Od momentu wpisania kościoła w rejestr zabytków udało się przeprowadzić znaczące prace rewitalizacyjne przedmiotów będących na wyposażeniu kościoła.

Jednym z ważniejszych działań była w roku 2009 odnowa wykonanego w latach trzydziestych XX wieku przez artystę Stanisława Rogóża ołtarza znajdującego się w głównej nawie.

W roku 2009 odnowie poddany został również znajdujący się w kaplicy południowej ołtarz Św. Anny.

W trakcie prac na odnową tego ołtarza została odkryta zapomniana płaskorzeźba wykonana z drzewa lipowego i przedstawiająca Matkę Bożą Różańcową. Prace nad rewitalizacją ołtarza św. Anny były dofinansowane przez Samorząd Województwa Małopolskiego.

W dalszym etapie była realizowana odnowa feretronów procesyjnych oraz figurek świętych. Obraz ze zniszczonego feretronu Św. Anny został odrestaurowany i umiejscowiony w ołtarzu bocznym poświęconym tej Świętej.

Odnowiono również feretron Najświętszego Serca Pana Jezusa, Dzieciątka Jezus, oraz św. Józefa Oblubieńca N.M.P. Patrona parafii.

W tym okresie zostały również poddane konserwacji stare obrazy Drogi Krzyżowej i ponownie umieszczone w kaplicy na cmentarzu parafialnym. Dawny blask odzyskały figurki św. Rocha, św. Antoniego i św. Franciszka z Asyżu i na początku roku 2013 odnowione wróciły na swoje stałe miejsce w kruchcie kościoła.

Dzięki przeprowadzonym pracom konserwatorskim zabytkowe przedmioty należące do materialnego wymiaru kościoła zostały uratowane od zniszczenia i bezpowrotnej utraty. Stanowią istotny element i współtworzą niepowtarzalny klimat kościoła, towarzysząc współczesnej wspólnocie parafialnej w różnego rodzaju uroczystościach religijnych. Odnowione, swoim pięknem wpływają na modlitewny nastrój a nawiązując do przeszłości są jej niemymi świadkami, przypominając także o tych którzy je nabyli i przekazali kolejnej generacji w sztafecie pokoleń wiernych, wypełniających mury tego kościoła na przestrzeni ostatnich stu lat.

Opracował: Wojciech Legutko